ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10-9-2014 PDF Εκτύπωση E-mail
Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 10-9-2014, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου συζήτησε και ενέκρινε τα εξής θέματα:
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2014.
 2. Συγκρότηση επιτροπής για την εκκαθάριση αρχείων του Δήμου Μαλεβιζίου.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής ονοματοθεσίας και τοπωνυμιών.
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Κυκλοφορίας.
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Πρωτογενή Τομέα.
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Υγείας - Κοινωνικής Πρόνοιας.
 7. Ορισμός μελών Επιτροπής Γνωμάτευσης Καταστροφής Αντικειμένων του Δήμου που στερούνται αξίας.
 8. Έγκριση και Παραλαβή της μελέτης «Ανάπλαση Πλατείας Κορφών».
 9. Έγκριση και Παραλαβή της μελέτης «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Αθλητικό Κέντρο Κρουσώνα».
 10. Έγκριση και Παραλαβή της μελέτης «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΑΚΟΥ (ΠΕ 31 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ)».
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση δημοτικής οδού Κνωσσού στον οικισμό Αγίας Πελαγίας Δ.Δ. Αχλάδας».
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Βατότητας Δρόμων ΤΚ Φόδελε».
 13. Έγκριση Πρωτόκολλου Παραλαβής της προμήθειας «Βελτίωση Αστικού εξοπλισμού της Δ.Ε. Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου» Ομάδα 3 «Παγκάκια» και Ομάδα 4 «Απορριμματοδέκτες».
 14. Έγκριση απολογισμού της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μαλεβιζίου, οικονομικού έτους 2013.
 15. Έγκριση απολογισμού της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μαλεβιζίου, οικονομικού έτους 2013.
 16. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 αναφορικά με την ονομασία και μετονομασία δημοτικών οδών και πλατειών.
 17. Αποδοχή κατανομής, και ψήφιση πίστωσης 31.925,06 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.
 18. Ψήφιση πίστωσης 51.806,76 € για απόδοση επιχορήγησης στο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. , από τις Ε', ΣΤ', Ζ', και Η' κατανομές έτους 2014 , προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.
 19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση πλατείας οικισμού Γωνιών».
 20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή ταφοπεδίων στο Νεκροταφείο Γαζίου».
 21. Έγκριση μετάβασης και ψήφιση πίστωσης , για την αντιμετώπιση δαπανών μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα στις 25-8-2014.
 22. Έγκριση μετάβασης και ψήφιση πίστωσης , για την αντιμετώπιση δαπανών μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα στις 8-9-2014.
 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη

Διαύγεια
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA