ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18-9-2014 PDF Εκτύπωση E-mail
Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 18-9-2014, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου ασχολήθηκε με τα εξής θέματα:

Κατ' αρχήν, ενέκρινε τον απολογισμό και ισολογισμό του Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2013.
Ακολούθως, προχώρησε στην έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου.

Επίσης, συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των εξής θεμάτων:

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ».
 2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Δήμου Μαλεβιζίου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Μ.)».
 3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.»
 4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) ».
 5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου.
 6. Ανασυγκρότηση των κατά νόμο Επιτροπών οικονομικού έτους 2014.
 7. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαλεβιζίου.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Μαλεβιζίου.
 9. Ορισμός διαχειριστικής Επιτροπής κληροδοτημάτων Δήμου Μαλεβιζίου για την Δημοτική Περίοδο 2014-2019.
 10. Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Μαλεβιζίου τρέχοντος οικονομικού έτους.
 11. Ψήφιση πίστωσης 12.951,69 € για απόδοση επιχορήγησης στο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου, από την Θ'κατανομή έτους 2014 , προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.
 12. Επιστροφή ποσού 370,00 € στον Χιαμηλάκη Φραγκιό ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 13. Ανανέωση της σύμβασης για την συμμετοχή του Δήμου σε υπηρεσίες τηλεϊατρικής (Ομαδική Συμβουλευτική Τηλεδιάσκεψη).
 14. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μαλεβιζίου.
 15. Έγκριση της 110/2014 απόφασης του ΔΟΚΑΠΠΑΜ σχετικά με την περικοπή μιας θέσης εργασίας ΙΔΟΧ προς υλοποίηση του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων που στερούνται αξίας.
 17. Έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων, λαχανικών-φρούτων, κρεάτων, ψαριών, αρτοσκευασμάτων και αναψυκτικών - χυμών για το νομικό πρόσωπο του Δήμου (Δ.Ο.Κ.ΑΠ.ΠΑ.Μ) » προϋπολογισμού δαπάνης 80.848,65 €.
 18. Ψήφιση πίστωσης 492,00 € και έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας τηλεφωνικών συσκευών.
 19. Ψήφιση πίστωσης 1703,55 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια χρωμάτων και απαιτούμενων υλικών για την ανακαίνιση γραφείων του Δημαρχείου .
 20. Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών του έργου «Δημιουργία εκθεσιακού κέντρου οίνου και αμπέλου στον οικισμό Καμάρι Δήμου Μαλεβιζίου».
 21. Έγκριση 3ου ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου και δημιουργία εκθετηρίου Δήμου Μαλεβιζίου».
 22. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της 95/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης, (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Μαλεβιζίου και μερικής ανάκλησης της 213/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 23. Λύση σύμβασης μίσθωσης για τη στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου Αγίας Πελαγίας και διενέργεια νέας μίσθωσης.
 24. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Γαζίου.
 25. Έγκριση μετάβασης της Δημοτικής Συμβούλου Αποστολάκη Εύης στην Αθήνα.
 26. Ψήφιση πίστωσης 12.500,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή βάσεων για τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας».
 27. Ψήφιση πίστωσης 8.000,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια θραυστού υλικού για διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ πλησίον Λυκείου Γαζίου».
 28. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και εργασίες πρασίνου μεταξύ παιδικής χαράς και πλατείας Πολυδρόσου».

 

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA