ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01-12-2014 PDF Εκτύπωση E-mail

 

Την Δευτέρα 01/12/2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να συγκροτήσει 5μελή Επιτροπή, που θα επισκεφθεί προσεχώς όλες τις ρυπογόνες εγκαταστάσεις της περιοχής Ληνοπεραμάτων, και θα απαιτήσει την επικαιροποίηση των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνουν, την καταβολή αντισταθμιστικών οφελών προς το Δήμο Μαλεβιζίου, κ.α. Στην Επιτροπή θα συμμετέχουν: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κώστας Τριγώνης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαν. Αντωνογιαννάκης, Γιάν. Ντουλάκης και Μαν. Γενναράκης και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ροδιάς Γιάν. Στρατάκης.
Επίσης στην ίδια συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε, εκτός ημερήσιας διάταξης, τα εξής θέματα:
 1. Αποφάσισε την ονοματοδοσία οδών στην Τ.Κ. Μαράθου και Δ.Κ. Γαζίου στη μνήμη του αειμνήστου γλύπτη Γιάννη Κλινάκη.
 2. Την ψήφιση πίστωσης 1105,28 € για την πληρωμή της συμβολαιογράφου Ηρακλείου Αικατερίνης Σαλούστρου για την σύνταξη του συμβολαίου για την μεταβιβάστηκε στον Δήμο ακίνητου ιδιοκτησίας των Αντωνίου, Ζαχαρία και Αριστείδη Μιχελιδάκη.
 3. Την έγκριση μετάβασης στα Καλάβρυτα στην Γενική Συνέλευση του «Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας 1940-1945» του Εμμαν. Κουντούρη, ως εκπροσώπου της Δαμάστας.
 4. Την διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την δημοσιοποίηση και έκφραση άποψης, που αφορά την μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης τμήματος ρέματος Παλαιοκάστρου, Δήμου Μαλεβιζίου..
 5. Την απευθείας εκμίσθωση τμήματος κεντρικής πλατείας Γαζίου για καλλιτεχνικούς - εορταστικούς σκοπούς για την περίοδο Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς- Θεοφανείων για την περίοδο από 8-12-2014 έως 7-1-2015
 6. Την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαλεβιζίου τρέχοντος οικονομικού έτους για την αποδοχή χρηματοδότησης ΚΑΠ, την κατανομή και ψήφιση πίστωσης 37.138,52 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικού τροχονόμου για το δεύτερο εξάμηνο του 2014».
 7. Την έγκριση διενέργειας και τον τρόπο εκτέλεσης της «Προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου » προϋπολογισμού δαπάνης 88.000,00€.

Ακολούθως, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε τις εξής αποφάσεις:

 • Αποδέχθηκε την δωρεά εξοπλισμού Κυτταρολογικού εργαστηρίου της αείμνηστης ιατρού Άννας Μυλωνάκη.
 • Την αποδοχή δωρεάς βιβλίων και φωτογραφικού αρχείου που έκανε στο Δήμο ο Μιχάλης Δουλγεράκης.
 • Ενέκρινε το τιμολόγιο χρέωσης κυβικών νερού στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων.
 • Ενέκρινε την εκπόνηση μελέτης άρδευσης για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΖΗΣ».
 • Ενέκρινε τον τρόπο ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση Δημοτικών Ακινήτων», του έργου «Τοποθέτηση κυβόλιθων στην Τ.Κ. Κορφών» προϋπολογισμού δαπάνης 4.200,00 €, του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων για την αντιπλημμυρική προστασία Δυτικού τμήματος της Λεωφόρου Πολυδρόσου», του έργου «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Δήμου Μαλεβιζίου (πρώην Δήμου Κρουσώνα & Δήμου Τυλίσου)», την κατασκευή στεγάστρου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου, την κατεδάφιση αποδυτηρίων γηπέδου Καλεσσών & τοποθέτηση κιγκλιδώματος περίφραξης,
 • Ενέκρινε ακόμη την ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για «Προμήθεια οπλισμένου σκυροδέματος C16/20 για την κατασκευή βάσεων προκατασκευασμένων αιθουσών».
 • Την προμήθεια αγροχημικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 1.997,28 €.
 • Την προμήθεια υλικών περίφραξης για το νεκροταφείο Τ.Κ. Δαμάστας, προϋπολογισμού δαπάνης 4.998,60 €
 • Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων», και του έργου «Βελτίωση δρόμου Αγίας Πελαγίας».
 • Την παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Πολεοδόμηση της περιοχής ΧΑΛΕΠΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ».
 • Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση 1ου, 2ου, και 3ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου».

Επίσης, προχώρησε:

 • Στην έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «Συντήρηση 1ου , 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου»., του 1ου τελικού ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή βάσεων για τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας», του τελικού ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων».
 • Την διαπλάτυνση της οδού Ελ.Βενιζέλου από Χ.Θ. 0+80 ΕΩΣ Χ.Θ.0+360.
 • Τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «Ανάδειξη ανεμόμυλου Γωνιών Μαλεβιζίου και Διαμόρφωση Εξωτερικού Χώρου».
 • Τον καθορισμό θέσεων ΑΜΕΑ στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου.
 • Τη μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Προμηθειών για το Δήμο Γαζίου (Καλλικράτειος Δήμος Μαλεβιζίου).
 • Ακόμη, ενέκρινε τη μετάβαση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, στην Αθήνα στις 10 Δεκεμβρίου 2014, για να πάρει μέρος στο συνέδριο «Επιχειρηματικότητα στη Κρήτη και την Αττική - Εναλλακτικός Τουρισμός - Χρηματοδοτικά Εργαλεία, όπου και θα αναπτύξει εισήγηση για τον Προσκυνηματικό Τουρισμό.
 • Την ψήφιση πίστωσης για την αντιμετώπιση δαπανών μετάβασης του Αντιδημάρχου Κύρκου Αθανάσιου στην Αθήνα στις 10-11-2014 για συμμετοχή σε Διακρατική Συνάντηση Εργασίας ESPON, της υπαλλήλου του Δήμου Αθανασάκη Κλεάνθης, στην Αθήνα (Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) και των υπαλλήλων του Δήμου Τερζίδου Μαρίας, Βασιλογιαννάκη Νικολέτας και Χναράκη Ευαγγελίας στην Αθήνα όπου παρέστησαν στην ενημέρωση του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
 • Την ψήφιση πίστωσης 12.951,69 € για απόδοση επιχορήγησης στο ΔΟΚΑΠΠΑΜ από την ΙΑ΄ κατανομή έτους 2014, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
 • Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εξέταση διαφόρων αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου.
 • Την πρόσκληση για την υποβολή δήλωσης κτισμάτων και οικοπέδων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα και στην Δημοτική Ενότητα Τυλίσου για την επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
 • Όρισε τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρθου 1 του Π.Δ/τος 270/81 , για το έτος 2015.
 • Ενέκρινε την παράταση μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου, ιδιοκτησίας Μιχαλίτση Χρυσούλας, για την αποθήκευση υλικών της υπηρεσίας άρδευσης του Δήμου, ιδιοκτησίας Τζομπανάκη Μιχαήλ και για τη στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου Καλεσσών, ιδιοκτησίας Φραγκιαδάκη Μηνά.
 • Ενέκρινε την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου στη θέση Βαρούχα εντός οικισμού Κρουσώνα.
 • Τη λύση της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Νιράκη Βασιλείου.
 • Τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Μαλεβιζίου.
 • Εξέτασε τα αιτήματα του Μαρή Τηλέμαχου, μισθωτή κυλικείου εντός του Γυμνασίου Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου, που αφορά μείωση μισθώματος και της Γκιουλμιχάλη Ανδριανής, μισθώτριας κυλικείου εντός του 2ου -3ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου, που επίσης αφορά μείωση μισθώματος.
 • Αποφάσισε την ανάκληση της αριθμό 239/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης κτιρίου για τη στέγαση του Κ.Δ.Α.Π. Γαζίου και παραχώρηση του στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας.
 • Την έγκριση 1ου Α.Π. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Βελτίωση δρόμου Αγίας Πελαγίας».
Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου αποφάσισε την παραχώρηση χρήσης υπογείου του Συνεδριακού Κέντρου Αγίας Μαρίνας στο Σύνολο Νυκτών & Τοξοτών Οργάνων Κρήτης.

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη

Διαύγεια
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA