ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19-12-2014 PDF Εκτύπωση E-mail

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου της 19ης Δεκεμβρίου, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν αρκετά και σημαντικά θέματα.
Κατ' αρχήν, εκτός ημερησίας διατάξεως, συζητήθηκαν τα εξής:

 • Eγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαλεβιζίου τρέχοντος οικονομικού έτους (333/2013 απόφαση Ο.Ε.)
 • Έγκριση τρόπου ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ» .
 • Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης για τη διαδημοτική συνεργασία Δήμου Μαλεβιζίου και Δήμου Ηρακλείου .
 • Αποδοχή χρηματοδότησης 15.000,00 € για προμήθεια υλικών για συντήρηση του γηπέδου Καλεσσών.

Ακολούθησε η συζήτηση των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκρίθηκε η ανάθεση στον έγκριτο νομικό κ. Αντώνη Βγόντζα της προσφυγής του Δήμου Μαλεβιζίου στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής Ληνοπεραμάτων.
 • Ακολούθησε η έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2015, του προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ) οικονομικού έτους 2015, του προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος Αθλητισμού Μαλεβιζίου (ΔΟΠΠΑΜ) οικονομικού έτους 2015 και του προϋπολογισμού της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρίας Δήμου Μαλεβιζίου (ΜΑΕΔΗΜ) οικονομικού έτους 2015
 • Επίσης, εγκρίθηκε η συγκρότηση των κατά νόμο επιτροπών οικονομικού έτους 2015
 • Έγινε τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων τρέχοντος οικονομικού έτους και αποδοχή χρηματοδότησης έργων.
 • Εγκρίθηκαν αποφάσεις της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου.
 • Εγκρίθηκε η ψήφιση πίστωσης για την αντιμετώπιση δαπανών μετάβασης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Τριγώνη Κων/νου στην Αθήνα όπου συμμετείχε σε εκδήλωση του Τμήματος Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ, όπου παρουσιάστηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό και στην ημερίδα με θέμα: «Επιχειρηματικότητα στη Κρήτη και την Αττική - Εναλλακτικός Τουρισμός - Χρηματοδοτικά Εργαλεία».
 • Εγκρίθηκε η ψήφιση πίστωσης για την αντιμετώπιση δαπανών μετάβασης των Αντιδημάρχων Κύρκου Αθανάσιου και Σαλούστρου Αριστομένη και του Δημοτικού Συμβούλου Μαρκατάτου Γεωργίου στην Αθήνα στις 4-12-2014.

Εγκρίθηκαν ακόμη:

 • Η βεβαίωση και είσπραξη αποζημίωσης χρήσης μισθίου από τον Κων/νο Ξυλούρη (πρατήριο πώλησης καυσίμων και ανταλλακτικών) για τη χρήση ακινήτου στον Κρουσώνα, περιόδου 10-9-2014 έως 31-12-2014.
 • Η ψήφιση πίστωσης 12.951,69€ για απόδοση επιχορήγησης στο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου, από την ΙΒ' κατανομή έτους 2014 , προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.
 • Η παράταση μίσθωσης του Δήμου στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την εγκατάσταση σταθμού μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας στο δώμα του Δημαρχείου, για την περίοδο 01-01-2015 έως 31-12-2016.

Στην ίδια συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του κ. Δημάρχου για ουσιαστικό πάγωμα των δημοτικών τελών, και Εναρμόνιση τελών καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς και η
εναρμόνιση του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στο Δήμο Μαλεβιζίου.

Ακόμη, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας αντηλιακών μεμβρανών στο ΚΕΠ Γαζίου, προϋπολογισμού δαπάνης 240,00 €.

 • Ενέκρινε την ταμειακή - Λογιστική τακτοποίηση Ταμείου μετά την κατάσχεση ποσού 16.005,00 € από τον Πετούση Ζαχαρία και τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού 2014 για τακτοποιητικές εγγραφές.
 • Ενέκρινε τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας «Κλάδεμα δέντρων κατά μήκος δημοτικών οδών», προϋπολογισμού δαπάνης 24.600,00 €.
 • Επίσης, προχώρησε στην έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ».
 • του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΕ INTERNET CAFE» Δήμου Μαλεβιζίου».
 • του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΟΥ».
 • του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΡΙΑΜΒΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗ Της ΔΕ ΓΑΖΙΟΥ».
 • του 2ου ΑΠΕ του έργου «Δημιουργία ποδηλατοδρόμου και πεζοδρόμου από Αμμουδάρα έως πλατεία Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυδρόσου».
 • και του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της Μελέτης «Μελέτη Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ροδιάς - Παλαιοκάστρου του Δήμου Μαλεβιζίου» .

Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο:

 • Ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης - τροποποίηση προϋπολογισμού - έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 55.000,00 €, της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ» με προϋπολογισμό 24.000,00€, και της
  εργασίας «Αντιμετώπιση καταστροφών στις ΔΕ του Δήμου Μαλεβιζίου », προϋπολογισμού δαπάνης 14.975,25 €.
 • Ενέκρινε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδοφωτισμού στην περιοχή Αμμουδάρα , τμήμα από ξενοδοχείο Creta beach έως κόμβο Ξηροποτάμου»
 • την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Λυκείου Γαζίου».
 • Ενέκρινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου ΔΕ Τυλίσου Δήμου Μαλεβιζίου».
 • Ενέκρινε τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας «Πολιτικού Μηχανικού για την τακτοποίηση των δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα σύμφωνα με το Ν.4178/2013», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €.
 • Χρηματοδοτικές προκαταβολές από τους ιδιοκτήτες της Πολεοδομικής Ενότητας Αγίας Μαρίνας (ΠΕ 21).
 • Την παραλαβή της μελέτης «Ανάπλαση και αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου Αμμουδάρας».
 • Τον τρόπο ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
 • Ενέκρινε την απότμηση και υποβιβασμό στάθμης πεζοδρομίου.
 • Γνωμοδότησε επί της τροποποίησης των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Αλμυρού πόταμου - Κέρης» Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.
 • Προχώρησε στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Μαλεβιζίου, της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαλεβιζίου.
 • Ενέκρινε την ανανέωση παραχώρησης χρήσης καταστημάτων και αίθουσας συγκέντρωσης στον οικισμό "ΗΡΑΚΛΕΙΟ V" και τη γνωμοδότηση για ίδρυση παραρτημάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Μαλεβιζίου
 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη

Διαύγεια
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA