ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21-1-2015 PDF Εκτύπωση E-mail

Tην Τετάρτη 21/01/2015 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου, που ασχολήθηκε και έλαβε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Ενέκρινε την αναπροσαρμογή μισθωμάτων για τη στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου Καλεσσών, του Δημοτικού Ιατρείου Πρόληψης του Δήμου Μαλεβιζίου, διαφόρων άλλων ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος και εκείνων για τη στέγαση σχολικών μονάδων του Δήμου Μαλεβιζίου.
 2. Ψήφισε πίστωση για την αντιμετώπιση δαπανών μετάβασης , του Δημοτικού Συμβούλου Ντουλάκη Ιωάννη του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Σάρχου, Αδαμάκη Γεωργίου, και του Κουντούρη Εμμανουήλ Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Δαμάστας στα Καλάβρυτα, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 9.30 π.μ., προκειμένου να παραβρεθούν στην Γενική Συνέλευση του «Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας 1940-1945».
 3. Ψήφισε πίστωση για την αντιμετώπιση δαπανών μετάβασης του δικηγόρου Αντώνη Βγόντζα στο Δήμο Μαλεβιζίου για την ενημέρωση σχετικά με την άσκηση προσφυγής στα αρμόδια Ευρωπαϊκά Δικαστήρια εναντίον της ΔΕΗ.
 4. Ενέκρινε τη μετάβαση και ψήφισε πίστωση για την αντιμετώπιση δαπανών μετάβασης του Ειδικού συμβούλου Γεωργίου Τζωράκη, στην Αθήνα, για το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για θέμα του Δήμου Μαλεβιζίου.
 5. Ψήφισε πίστωση για την προμήθεια της φετινής βασιλόπιτας.
 6. Ενέκρινε τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας γευμάτων για τις Εφορευτικές Επιτροπές και τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους κατά τη διενέργεια των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
 7. Ενέκρινε την επιστροφή ποσού 75,00 € στον Χαμηλάκη Φραγκιό ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων και ποσού 206,58 € στον Σταματάκη Μιχαήλ επίσης ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 8. Ένέκρινε την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων για το νομικό πρόσωπο του Δήμου (Δ.Ο.Κ.ΑΠ.ΠΑ.Μ), ύστερα από άγονο διαγωνισμό.
 9. Συγκρότησε Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2015.
 10. Ενέκρινε τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης για τη διαδημοτική συνεργασία Δήμου Μαλεβιζίου και Δήμου Ηρακλείου .
 11. Ενέκρινε τη συντήρηση του οδικού δικτύου Δήμου Μαλεβιζίου (αποδοχή χρηματοδότησης).
 12. Συγκρότησε την οριστική παραλαβή του έργου «Ανάπλαση Παλαιάς αγοράς & συνδετηρίων οδών Δ.Κ. Κρουσώνα (τμήμα Γ΄)».
 13. Ενέκρινε την παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση Δημοτικών Ακινήτων».
 14. Ενέκρινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας & οδού Πολυτεχνείου της Τ.Κ. Τυλίσου του Δήμου Μαλεβιζίου».
 15. Ενέκρινε τον 1ο ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Βελτίωση οδοφωτισμού στην περιοχή Αμμουδάρα τμήμα από ξενοδοχείο Creta Beach έως τον κόμβο Ξηροποτάμου».
 16. Ενέκρινε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων του Δήμου».
 17. Ενέκρινε την υπογραφή Σύμβασης Υλοποίησης Έργου στο Πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER», για το έργο «Ίδρυση Τοπικού Γραφείου Τουριστικής Πληροφόρησης περιοχής Αγίας Πελαγίας, Δ.Δ. Αχλάδας (Δήμου Μαλεβιζίου)».
 18. Αποδέχθηκε την ένταξη της πράξης και την Υπογραφή Σύμβασης Υλοποίησης του Έργου «Ανάπλαση ρέματος Ρέχτρα Δήμου Μαλεβιζίου» και τη χρηματοδότηση της από το Τοπικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader).
 19. Ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης για παραλλαγή - μετατόπιση δικτύου Δ.Ε.Η. Α.Ε. στην κεντρική πλατεία Τυλίσου.
 20. Προχώρησε στον ορισμό των μελών Επιτροπής Γνωμάτευσης Καταστροφής Αντικειμένων του Δήμου που στερούνται αξίας, έτους 2015 και εκπροσώπων για τη συγκρότηση Α/βάθμιων και Β΄/βάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Π.Ε. Ηρακλείου.
 21. Ενέκρινε διάφορες μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μαλεβιζίου .
 22. Ενέκρινε τη διάθεση αυτοκινήτων σε Υπηρεσίες, αποκεντρωμένες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ, του Δήμου Μαλεβιζίου.
 23. Ενέκρινε την ονοματοδοσία οδών στην Τ.Κ. Μαράθου και Δ.Κ. Γαζίου στη μνήμη του γλύπτη Κλινάκη Ιωάννη και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης τάφου τιμής ένεκεν και δικαιώματα ταφής για τον θανόντα γλύπτη.
 24. Ενέκρινε τη διαπλάτυνση δρόμου παραπλεύρως του Carrefour.

Επίσης, εκτός ημερησίας διάταξης ενέκρινε τα εξής θέματα:

 • Τον τρόπο εκτέλεσης της «Προμήθειας φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος και συστημένων από ΕΛΤΑ» ποσού 10.999,54 €.
 • Τη σύσταση Γνωμοδοτικών Επιτροπών για την ανέλκυση ναυαγίων και απομάκρυνση επιβλαβών και επικινδύνων πλοίων.
 • Την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Μαλεβιζίου τρέχοντος οικονομικού έτους και την αποδοχή χρηματοδότησης διαφόρων έργων.
 • Ενέκρινε την υποβολή πρότασης στην Ανοικτή Πρόσκληση Νο GR02.03 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Πράξεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014), Πρόγραμμα: GR02 - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων για την "Αύξηση της γνώσης σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια και νησιωτική πολιτική ή την προστασία και διαχείριση των παράκτιων περιοχών"
 • Ενέκρινε την επέκταση του προγράμματος JESSICA
 • Αποδέχθηκε την απόφαση ένταξης της πράξης και των ειδικών όρων για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κρουσώνα ,Δήμου Μαλεβιζίου».
 • Ενέκρινε το σφράγισμα παιδικών χαρών και αδειοδότηση τους στις παιδικές χαρές του Δήμου Μαλεβιζίου.

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη

Διαύγεια
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA