ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13-2-2015 PDF Εκτύπωση E-mail
Την Παρασκευή 13/2/2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
 1. Εγκρίθηκε τροποποίηση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 για ανάλυση των υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών που έχουν προβλεφθεί στον Κ.Α. 80.8119.
 2. Επίσης εγκρίθηκε αναμόρφωση (δεύτερη) του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Μαλεβιζίου τρέχοντος οικονομικού έτους (εγγραφή χρηματοδοτούμενων έργων, ενίσχυση κ.α.).
 3. Ψηφίστηκε σχετική πίστωση για την αντιμετώπιση δαπανών μετάβασης του Αντιδημάρχου Κύρκου Αθανάσιου και του Προέδρου της ΤΚ Τοπικής Κοινότητας Τυλίσου Κουβίδη Γεωργίου στην Αθήνα στις 23-1-2015.
 4. Εγκρίθηκε τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Νομικού Προσώπου σύμφωνα με την 4/2015 απόφαση του ΔΟΚΑΠΠΑΜ.
 5. Εγκρίθηκε η ίδρυση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κρουσώνα (ΚΔΑΠ), σύμφωνα με την 3/2015 απόφαση του ΔΟΚΑΠΠΑΜ.
 6. Εγκρίθηκε η τοποθέτηση καμπίνας από την ΟΤΕ Α.Ε. σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο.
 7. Εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου», της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΓΑΖΙΟΥ » με προϋπολογισμό 20.500,00 €., της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» με προϋπολογισμό 20.500,00 €., της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ » με προϋπολογισμό 20.500,00 €., της εργασίας «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» με προϋπολογισμό 24.000,00 €., της προμήθειας ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ με προϋπολογισμό 15.000,00 €.. της προμήθειας και τοποθέτησης ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ» με προϋπολογισμό 15.000,00 €., του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΟΠΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ», και του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΟΠΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΥΛΙΣΟΥ».
 8. Εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής για τα ετοιμόρροπα κτίσματα και Επιτροπής Πολεοδομικών θεμάτων με άμισθους συνεργάτες.
 9. Εγκρίθηκε η μίσθωση ακινήτου στον Κρουσώνα για την τοποθέτηση κεραίας αναμετάδοσης τηλεοπτικών καναλιών.
 10. Εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της «Προμήθειας φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων»,προϋπολογισμού δαπάνης 19.245,46 €.
 11. Εγκρίθηκε η διενέργεια και τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων, πρ/σμού δαπάνης 201.127,35 €
 12. Αποφασίστηκε η διάθεση αυτοκινήτου στον ΔΟΠΠΑΜ.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΤΟ Δημοτικό Συμβούλιο:

 1. Ενέκρινε την ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή της συμβολαιογράφου Ηρακλείου Αικατερίνης Σαλούστρου για την σύνταξη του συμβολαίου για την μεταβίβαση στον Δήμο ακίνητου ιδιοκτησίας των Αντωνίου, Ζαχαρία και Αριστείδη Μιχελιδάκη
 2. Ενέκρινε τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση του γηπέδου Καλεσών.
 3. Συγκρότησε Επιτροπή παραλαβής προσφορών, διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών που αφορούν ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς προμηθειών και υπηρεσιών για όλες τις διευθύνσεις του Δήμου Μαλεβιζίου για το έτος 2015.
 4. Ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κοινωνική Σύμπραξη του προγράμματος « Επισιτιστική και βασική υλική Συνδρομή 2015-2020» με Leader την Περιφέρεια Κρήτης .
 5. Ενέκρινε τον απολογισμό του ΔΟΚΑΠΠΑΜ οικονομικού έτους 2014 και
 6. Γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του δρόμου Γαζίου - Κρουσώνα.

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη

Διαύγεια
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA