ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-3-2015 PDF Εκτύπωση E-mail
Tην Δευτέρα 23/3/2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί Μαλεβιζίου. Στην αρχή της συνεδρίασης, εγκρίθηκαν, εκτός ημερήσιας διάταξης, δυο ψηφίσματα, ένα με αφορμή τον τραγικό θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη και ένα άλλο για την επανασύσταση της επιτροπής για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Επίσης εγκρίθηκαν η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών του δήμου και των ΝΠ του ανά Δημοτική Ενότητα, με απευθείας ανάθεση, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών. Επίσης, το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κρουσώνα Δήμου Μαλεβιζίου», και η τοποθέτηση καμπινών ΟΤΕ στην Αγία Πελαγία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε ομόφωνα τη στήριξή του στις προσπάθειες του κ. Δημάρχου για την εξασφάλιση χώρου δημιουργίας νέου Νεκροταφείου.
Ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν:
1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Μαλεβιζίου τρέχοντος οικονομικού έτους.
2. Αναπροσαρμογή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων και τελών διαφήμισης στο Δήμο Μαλεβιζίου (283/2011 απόφαση Δ.Σ.), με τροποποίηση στο σκέλος που αφορά στις κυρώσεις στα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
3. Εκθεση της κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Μαλεβιζίου.
4. Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00 €.
5. Προμήθεια χαρτιού εκτυπώσεων , προϋπολογισμού δαπάνης 8.825,25 €.
6. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για την Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για τις ανάγκες τις Δημοτικής ενότητας Γαζίου προϋπολογισμού δαπάνης 2.998,43 €.
7. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για την Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για τις ανάγκες τις Δημοτικής ενότητας Κρουσώνα προϋπολογισμού δαπάνης 1.499,74 €.
8. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για την Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για τις ανάγκες τις Δημοτικής ενότητας Τυλίσου προϋπολογισμού δαπάνης 1.499,99 €.
9. Ψήφιση πίστωσης 995,07 € και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας φυλλαδίων και αφισών.
10. Ψήφιση πίστωσης 984,00 € και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια μαρμάρινων πλακιδίων αρίθμησης για το κοιμητήριο Γαζίου».
11. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Κύρκου Αθανάσιου στην Αθήνα.
12. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων Δ.Δ. Λουτρακίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».
14. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου : «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δ.Δ. Κρουσώνα (Γ΄ Φάση)».
15. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου : «Εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως στα Ο.Τ. 109 ,110, 127, 229, ΚΧ109Α, ΚΧ109Β».
16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ για το έργο «Κατασκευή τριών πληροφοριακών περιπτέρων».
17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ για το έργο «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Τυλίσου Δήμου Μαλεβιζίου».
18. Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Διάνοιξη & διαμόρφωση τμημάτων των οδών Θριάμβου & Στεφανογιάννη της Δ.Ε. Γαζίου».
19. Έγκριση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου πρώην Δήμου Κρουσώνα του Δήμου Μαλεβιζίου».
20. Έγκριση για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην αστυνομικού σταθμού Μαράθου».
21. Έγκριση για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Τυλίσου Δήμου Μαλεβιζίου».
22. Έγκριση για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διάνοιξη & διαμόρφωση τμημάτων των οδών Θριάμβου & Στεφανογιάννη της Δ.Ε. Γαζίου».
23. Διάθεση πίστωσης για παραλλαγή - μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. πλησίον του βιολογικού Καλεσών και του επαρχιακού δρόμου προς Κρουσώνα.
24. Έγκριση κατασκευής του έργου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. «Επέκταση-συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στη θέση "Πούπα" της ΤΚ Ροδιάς».
25. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Κρουσώνα», προϋπολογισμού δαπάνης 14985,02 €.
26. Ψήφιση πίστωσης 30.000,00 € και έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».
27. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΕ Γαζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 14.998,74 €.
28. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών περίφραξης κοινόχρηστων χώρων » με προϋπολογισμό 5.000,00€.
29. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φρεατίων οδοφωτισμού στην περιοχή Αμμουδάρας», προϋπολογισμού δαπάνης 11934,84 €.
30. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην οδό Νάξου στα πλαίσια ανάπλασης της Οδού», προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 €.
31. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαπλάτυνση δημοτικής οδού δυτικά του super market CARREFOUR», προϋπολογισμού δαπάνης 12.500,00 €.
32. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Καταπολέμηση κουνουπιών για διασφάλιση της δημόσιας υγείας», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €.
33. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ Δήμου Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 24.516,36 €.
34. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Διαμόρφωση χώρου μάντρας της υπηρεσίας καθαριότητας», προϋπολογισμού δαπάνης 24.516,36 €.
35. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός παραλιών από φερτές ύλες λόγω θεομηνιών Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου 2015», προϋπολογισμού δαπάνης 23.966,55 €.
36. Έγκριση μελέτης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της μελέτης «Ίδρυση τοπικού Γραφείου Τουριστικής Πληροφόρησης περιοχής Αγίας Πελαγίας Δ.Δ. Αχλάδας», προϋπολογισμού δαπάνης 49.807,80 €.
37. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αποκομιδή Απορριμμάτων Δ.Ε Τυλίσου», προϋπολογισμού δαπάνης 67.800,00 €.
38. Εκκαθάριση αρχείων Κ.Ε.Π. 0400 Γαζίου έγκριση πρακτικού καταστροφής εγγράφων.
39. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας στη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας».
40. Αποδοχή διάθεσης πίστωσης και έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του γηπέδου Δαμάστας», προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 €.
41. Αποδοχή διάθεσης πίστωσης και έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ».

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA