ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20-5-2015 PDF Εκτύπωση E-mail
Tην Τετάρτη 20/5/2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζήτησε και πήρε αποφάσεις σε διάφορα θέματα.

Στην αρχή της συνεδρίασης συζητήθηκαν εκτός ημερήσιας διάταξης:
 1. Η εκλογή αντιπροσώπου Δήμου Μαλεβιζίου στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.4071/2012. Στη νέα αυτή διοίκηση αποφασίστηκε να συμμετέχουν ο Δήμαρχος Κ. Μαμουλάκης και ο αντιδήμαρχος Θ. Κύρκος. Αναπληρωτής του Δημάρχου ο Δ. Τζεδάκης και όποιος θα οριστεί από τον κ. Καμπιτάκη.
 2. Εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της "Μίσθωσης χημικών τουαλετών", προϋπολογισμού δαπάνης 7.035,60 €
 3. Εγινε καθορισμός των μηνιαίων εξόδων παράστασης του Προέδρου του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. σύμφωνα με το νόμο.

Ακολούθησαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν:

 1. Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Μαλεβιζίου.
 2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Μαλεβιζίου τρέχοντος οικονομικού έτους σύμφωνα με την 101/2015 απόφαση της Ο.Ε.
 3. Τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Μαλεβιζίου τρέχοντος οικονομικού έτους σύμφωνα με την 126/2015 απόφαση της Ο.Ε.
 4. Τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Μαλεβιζίου τρέχοντος οικονομικού έτους.
 5. Ψήφιση πίστωσης 25.903,38 € για απόδοση επιχορήγησης στο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου, από την Γ΄και Δ΄κατανομή έτους 2015 , προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.
 6. Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαλεβιζίου (Β' Δόση 2015).
 7. Ψήφιση πίστωσης για την αντιμετώπιση δαπανών μετάβασης του Αντιδημάρχου Κύρκου Αθανάσιου στην Αθήνα.
 8. Ψήφιση πίστωσης για την αντιμετώπιση δαπανών μετάβασης του Δημοτικού Συμβούλου Καμπιτάκη Κων/νου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ.
 9. Έγκριση συνδρομής του Δήμου Μαλεβιζίου στις εφημερίδες ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΡΙΣ και ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ, και ψήφιση πίστωσης 3.700,00€ για την αντιμετώπιση δαπάνης για το έτος 2015.
 10. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στη ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ.
 11. Εξέταση της με αριθμό 2/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου με θέμα: «Εξέταση ενστάσεως για διαγραφή τελών ύδρευσης της Παρασκευά Αικατερίνης του Ιωάννη».
 12. Εξέταση της με αριθμό 4/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου με θέμα: «Εξέταση ενστάσεως για διαγραφή τελών άρδευσης έτους 2009 στα Καλέσσα του Αλεξάκη Δημητρίου του Νικήτα».
 13. Εξέταση της με αριθμό 5/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου με θέμα: Εξέταση ενστάσεως για διαγραφή τελών άρδευσης ετών 2007-2008 στα Καλέσσα του Αδαμάκη Μιχαήλ του Ζαχαρία».
 14. Εξέταση της με αριθμό 6/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου με θέμα: «Εξέταση ενστάσεως για διαγραφή τελών ύδρευσης για τα έτη 2003-2007 του Περάκη Γεωργίου του Κων/νου».
 15. Εξέταση της με αριθμό 7/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου με θέμα: «Εξέταση ενστάσεως για την διαγραφή του τέλους βοσκής έτους 2012 του Μελαμπιώτη Σοφοκλή του Κων/νου».
 16. Εξέταση της με αριθμό 8/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου με θέμα: «Εξέταση ενστάσεως για την διαγραφή τελών άρδευσης για τα έτη 2009-2010 της Ρασούλη Ευαγγελίας του Κων/νου».
 17. Εξέταση της με αριθμό 9/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου με θέμα: «Εξέταση ενστάσεως για την διαγραφή τελών άρδευσης για το β' εξάμηνο του 2007 στο Φόδελε της Παντερή Γεωργίας του Μιχαήλ».
 18. Εξέταση της με αριθμό 10/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου με θέμα: «διαγραφή - διόρθωση τελών παρεπιδημούντων - επί ακαθαρίστων εσόδων».
 19. Καθορισμός αντιτίμου για την διάθεση τευχών διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων.
 20. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης της «Προμήθειας φακέλων για αποστολή ειδοποιητηρίων τελών ποσού 4.510,00€ .
 21. Παράταση προθεσμίας του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ».
 22. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίας Πελαγίας».
 23. Παράταση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ».
 24. Παράταση χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), πρώην Δήμου Τυλίσου Ν.Ηρακλείου».
 25. Θετική γνωμοδότηση επί της μελέτης οριοθέτησης συνολικά του ρέματος στη θέση «Κορακόπετρα» οικισμού Ροδιάς του Δήμου Μαλεβιζίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
 26. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή Λυκείου Γαζίου».
 27. Έγκριση 1ου τελικού Α.Π.Ε. του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Πολύδροσου-ΔΕ Γαζίου ».
 28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Αποκατάσταση φρεατίων οδοφωτισμού στην περιοχή Αμμουδάρας».
 29. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή ταφοπεδίων στο νεκροταφείο Γαζίου».
 30. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή ταφοπεδίων στο νεκροταφείο Τυλίσου».
 31. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ».
 32. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίας Πελαγίας».
 33. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και εσωτερική διαμόρφωση κτιρίου Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου».
 34. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ SUPER MARKET CARREFOUR»
 35. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΑΞΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ».
 36. Τροποποίηση προϋπολογισμού - Έγκριση τρόπου εκτέλεσης - ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες τις ΔΕ Τυλίσου»
 37. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας φυτών και απαραίτητων υλικών για φυτεύσεις σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, προϋπολογισμού 8.000,00 € .
 38. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια χρωμάτων και μονωτικών για τη Δ.Ε. Γαζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €.
 39. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων στις παραλίες του Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €.
 40. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων στη ΔΕ Γαζίου», συνολικής δαπάνης 4.000,00 €.
 41. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» και ψήφιση πίστωσης με προϋπολογισμό 24.000,00 €.
 42. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € και τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας «Τακτοποίηση αυθαιρέτων Δημοτικών Κτιρίων Κρουσώνα».
 43. Καταβολή ποσού 144,92 € στην ΔΕΔΔΗΕ, για έξοδα μελέτης του έργου «Παραλλαγή - μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ Α.Ε., στην κεντρική πλατεία Τυλίσου».
 44. Έγκριση κατασκευής του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Τυλίσου».
 45. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού (ΗΥ, εκτυπωτές, σαρωτές, UPS, κλπ) » προϋπολογισμού 9.999,90 €.
 46. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2014 της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου.
 47. Έγκριση παροχής υπηρεσιών με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για ιατρό εργασίας και τεχνικού ασφαλείας .
 48. Συγκρότηση επιτροπής άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3345/2007 για την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης της Ανακοίνωσης αρ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου του Δήμου Μαλεβιζίου.
 49. Έγκριση απ' ευθείας ανάθεσης, ύστερα από άγονο διαγωνισμό, της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαλεβιζίου» προϋπολογισμού δαπάνης 73.800,00 €.
 50. Καθορισμός σημείων αφετηρίας και στάσεων της εγκεκριμένης ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης στα όρια του Δήμου Μαλεβιζίου, ιδιοκτησίας Μαρινάκη ΑΞΕΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
 51. Καθορισμός σημείων αφετηρίας και στάσεων της εγκεκριμένης ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης στα όρια του Δήμου Μαλεβιζίου, ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Μαυράκη Α.Ε.
 52. Καθορισμός σημείων αφετηρίας και στάσεων της εγκεκριμένης ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης στα όρια του Δήμου Μαλεβιζίου, ιδιοκτησίας Κατσουλάκη-Χαιρέτη Χρυσής.
 53. Εγκρίθηκε η ρύθμιση οφειλών της επιχείρησης «Τουριστικό Συγκρότημα ΚΑΨΗ ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4321/2015.
 54. Εγινε ο ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών για την εκμίσθωση αιγιαλού - παραλίας έτους 2015 με δημοπρασία.
Ακολούθησε συζήτηση για την ανεξέλεγκτη βόσκηση και τα ανεπιτήρητα ζώα, παρουσία ενδιαφερομένων δημοτών. Τονίστηκε η ανάγκη έντασης της αστυνόμευσης και αναγνωρίστηκε η σοβαρότητα και πολυπλοκότητα του προβλήματος.

 

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA