ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 08-06-2015 PDF Εκτύπωση E-mail

Την Δευτέρα 8/6/2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, που συζήτησε και πήρε αποφάσεις για μια σειρά θεμάτων. Συγκεκριμένα:

Στην αρχή της συνεδρίασης συζητήθηκαν τα ακόλουθα εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματα:

1. Εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της «Μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων και αδρανών υλικών από την ΔΕ Γαζίου στον ΧΥΤΑ των Πέρα Γαλήνων», προϋπολογισμού δαπάνης 24.000,00 €
2. Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Μαλεβιζίου στην Εταιρία Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης
3. Ορίστηκε ο αντιδήμαρχος Θαν. Κύρκος, με αναπληρωτή τον Εμμ. Αντωνογιαννάκη, ως εκπρόσωπος του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις του Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
4. Εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του Έργου «Ανάπλαση ρέματος Ρέχτρα Δήμου Μαλεβιζίου» και η χρηματοδότηση της από το Τοπικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader).
5. Ανακαθορίστηκε η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΜ, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της διοίκησης της επιχείρησης.

Ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκε η υπαγωγή του Δήμου στη ρύθμιση του Ν.4321/2015 για βεβαιωμένες οφειλές προς την ΔΟΥ Ηρακλείου, από την εκκαθάριση της ΚΕΑΝΑΧ. Επίσης η υπαγωγή του Δήμου Μαλεβιζίου στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν 4321/2015, για την ρύθμιση οφειλών στο ΤΑΝ & ΤΕΑΔ και για τα έτη 2013 και 2014, που αφορούν σε εργοδοτικές εισφορές για την Δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία.
2. Eγκρίθηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Μαλεβιζίου τρέχοντος οικονομικού έτους (153/2015 και 155/2015 απόφαση Ο.Ε.).
3. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε θετικά απέναντι στην με αριθμό 11/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου που αφορά : «Εξέταση ενστάσεως για διαγραφή τελών άρδευσης έτους 2009 του Μακρυδάκη Ιωάννη του Μιχαήλ». Επίσης στην με αριθμό 12/2015 απόφαση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου που αφορά : «Εξέταση ενστάσεως για διαγραφή τελών άρδευσης έτους 2009 στο Φόδελε του Κλίνη Δημητρίου του Μύρωνα», την «Εξέταση ενστάσεως για διαγραφή τελών άρδευσης έτους 2009 -2010 στο Φόδελε της Περισυνάκη Αικατερίνης χήρας Γεωργίου», την «εξέταση ενστάσεως για διαγραφή τελών άρδευσης ετών 1997-1998 στον Κρουσώνα στον Σαββάκη Φίλιππο του Νικολάου», την «εξέταση ενστάσεως για διαγραφή τελών ύδρευσης στη Ροδιά για το έτος 1999 του Σταματάκη Εμμανουήλ του Αντωνίου», και την «εξέταση ενστάσεως για διαγραφή τέλους ύδρευσης στο Φόδελε για τα έτη 2004-2006 της Παναγή Νίκης του Χαραλάμπου».
4. Ενέκρινε πίστωση 184,42 € για την αντιμετώπιση δαπανών μετάβασης στην Αθήνα στο ΥΠΕΚΑ του εντεταλμένου συμβούλου Πολεοδομίας Εμμανουήλ Αντωνογιαννάκη.
5. Ένέκρινε τη μετάβαση στην Αθήνα του Αντιδημάρχου Κύρκου Αθανάσιου για συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ιωάννη Τσιρώνη, για την προώθηση του έργου «Πράσινη Αγροτική Κοινότητα Κεραμουτσίου».
6. Αποδέχθηκε τη διάθεση πίστωσης - Τροποποίηση προϋπολογισμού - έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Δρόμου από Λουτράκι έως Διασταύρωση με δρόμο από Ι.Ν. Παναγίας Καβαλαράς- Κορφές» 90.000,00€ και του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ναού Αγίου Χαραλάμπους και Μεταμόρφωσης Σωτήρος Κρουσώνα (φάση 1η)», προϋπολογισμού 121.000,00 €.
7. Αποδέχθηκε τη 2η Τροποποίηση της Πράξης «Αποπεράτωση κτιρίου και Δημιουργία Εκθετηρίου Δήμου Μαλεβιζίου -Αποδοχή 1ης τροποποίησης απόφασης έγκρισης διάθεσης - Τροποποίηση προϋπολογισμού - Έγκριση μελέτης - Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας υποέργο 2 «Προμήθεια εξοπλισμού για το εκθετήριο του Δήμου Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού 250.000,00€
8. Αποδέχθηκε πίστωση - έγκριση μελέτης - έγκριση τρόπου εκτέλεσης εργασίας «Καθαρισμός - Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία του Δήμου».
9. Ένέκρινε τη μελέτη - έγκριση τρόπου εκτέλεσης εργασίας «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και αδρανών υλικών από την ΔΕ Κρουσώνα στον ΧΥΤΑ των Πέρα Γαλήνων».
10. Ενέκρινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ταφοπεδίων στο νεκροταφείο Γαζίου και τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην αστυνομικού σταθμού Μαράθου. Επίσης ενέκρινε τη χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου πολιτιστικού συλλόγου Πολύδροσου και μετατροπή του σε πολύκεντρο νεολαίας με internet cafe.
11. Ένέκρινε τον 1ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην αστυνομικού σταθμού Μαράθου, του έργου «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου πρώην Δήμου Κρουσώνα, Δήμου Μαλεβιζίου», του Μέτρου 321 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» (Π.Α.Α.) και του έργου «Βελτίωση οδοφωτισμού στην περιοχή Αμμουδάρα , τμήμα από ξενοδοχείο Creta Beach έως κόμβο Ξηροποτάμου».
12. Ενέκρινε την παραλαβή της μελέτης «Προεκτίμηση αμοιβής για σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ.93 της Π.Ε.22 Γαζίου» και τη μελέτη «Προεκτίμηση αμοιβής για την τροποποίηση της υπ΄αριθ.307/2009 οικ.άδειας (Διαμόρφωση υφιστάμενων κερκίδων γηπέδου Κρουσώνα σε Γυμναστήριο)».
13. Ενέκρινε τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας «εξοπλισμού γυμναστηρίου στο αθλητικό κέντρο Κρουσώνα (πακέτα β΄και γ΄)», προϋπολογισμού δαπάνης 13.184,00 €, ύστερα από άγονο διαγωνισμό, την «Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας», την «Προμήθεια συστημάτων για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης του Δήμου Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 6798,60 €, την «Προμήθεια λογισμικών», προϋπολογισμού δαπάνης 6869,55 € και την «Προμήθεια αναλωσίμων(μελάνια, δισκέτες, cd, κλπ)», προϋπολογισμού δαπάνης 9.498,80 €.
14. Ενέκρινε την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στο Δήμο Μαλεβιζίου.
15. Ένέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ΚΡΟΥΣΩΝΑ.

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη

Διαύγεια
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA