ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25-9-2015 PDF Εκτύπωση E-mail
Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
Η πρώτη συνεδρίαση είχε ως αποκλειστικό θέμα την έγκριση της έκθεσης λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού και ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσεως, του Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2014.
Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις στα εξής θεματα:
Κατ΄αρχήν, εκτός ημερησίας διατάξεως, εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Καταστροφής Αντικειμένων του Δήμου που στερούνται αξίας. Ακολούθως:
1.Έγκρίθηκε η αναμόρφωση (εικοστή) του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Μαλεβιζίου τρέχοντος οικονομικού έτους (εγγραφή νέων κ.α. ή ενίσχυση υφιστάμενων κ.α.»).
2.Αποδοχή κατανομής ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση των Σχολικών κτιρίων έτους 2015 και ψήφιση πίστωσης.
3.Ανανέωση σύμβασης για τη συμμετοχή του Δήμου σε υπηρεσίες τηλεϊατρικής (Ομαδική Συμβουλευτική Τηλεδιάσκεψη).
4.Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων» και συγκεκριμένα των ομάδων 1,3,5, και 7 της υπ΄ αριθμό 1/2015 μελέτης, υστέρα από άγονο διαγωνισμό.
5.Εξετάστηκε και εγκρίθηκε αίτηση της LAFARGE BETON για μείωση μισθώματος Δημοτικού ακινήτου, όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.
6.Έγινε έγκριση τροποποίησης Μνημονίου Συνεργασίας για τη διενέργεια Αρχαιολογικών Ερευνών & Εργασιών, μεταξύ Δήμου Μαλεβιζίου και Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (πρώην ΚΓ΄ ΕΠΚΑ) ως προς τη διάρκειά του.
7.Εγκρίθηκε η οριστική παραλαβή του Έργου «Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών και των Δημοσίων προμηθειών για το Δήμο Γαζίου (Καλλικράτειος Δήμος Μαλεβιζίου)».
8.Ψηφίστηκε πίστωση και έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση αλουμινένιων κουφωμάτων δημοτικών καταστημάτων», προϋπολογισμού δαπάνης 2.878,20 €.
9.Ψηφίστηκε πίστωση και έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «προμήθεια υλικών μηχανοργάνωσης», προϋπολογισμού δαπάνης 1.823,82€
10.Έγκριση τρόπου ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη ανακαίνισης κτιρίου πολιτιστικού συλλόγου Πολύδροσου και μετατροπή σε ΙΝΤΕΡΝΕΤ», προϋπολογισμού 14.959,00€.
11.Έγκριση τρόπου ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 992,08 €.
12.Έγκριση τρόπου ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την σύνταξη μελετών ΕΣΠΑ» , προϋπολογισμού δαπάνης 4.130,00 €.
13.Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την συντήρηση του Δημαρχείου», προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00€
14.Εγινε ανάκληση της 172/2015 απόφασης του ΔΣ και έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υλικών περίφραξης κοινοχρήστων χώρων».
15.Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων» , προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00 €.
16.Έγκριση τρόπου εκτέλεσης - ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες τις ΔΕ Κρουσώνα» , προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 €.
17.‘Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €.
18.Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΒΡΑΧΙΩΝΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΑΝΔ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.845,00 €.
19.Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός τάφρων απορροής όμβριων υδάτων στην ΔΕ Τυλίσου» προϋπολογισμού δαπάνης 16.992,45€
20.Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση δωμάτων , μονώσεων και στεγών δημοτικών και σχολικών κτιρίων», προϋπολογισμού δαπάνης 24.600,00 €.
21.Έγκριση κατασκευής του έργου επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην T.K. Καμαριώτη», προϋπολογισμού δαπάνης 2.200,22 €.
22.Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».
23.Έγκριση 1ου ΑΠΕ - και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «Βελτίωση βατότητας δρόμου Κρουσώνα - Λιβάδι από δεξαμενή Μο κοπέλι έως Βρωμονερό»
24.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Αποκατάσταση αποδυτηρίων γηπέδου Γ.Π.Σ. ΑΛΜΥΡΟΣ».
25.Έγκριση 2ου ΑΠΕ «Κατασκευή τριών πληροφοριακών περιπτέρων Δήμου Μαλεβιζίου».
26.Έγκριση 2ου ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου «Ανάπλαση πλατείας Καβροχωρίου»
27.Χορήγηση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ».
28.Έγκριση για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βατότηατας δρόμου Κρουσώνα - Λιβάδι (από δεξαμενή Μο κοπέλι με κατεύθυνση Σταυρί & Βρωμονερό»
29.Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Αγίας Μαρίνας».
30.Εγκρίθηκε η εφαρμογή σχεδίου πόλης νότια του Γυμνασίου- Λυκείου Γαζίου στην οδό Καμαριώτη.
31.Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας Δήμου Μαλεβιζίου & Περιφέρειας Κρήτης για τη τεχνική υποστήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου με Γεωλόγο.
32.Έγκριση της 125/2015 απόφασης του ΔΟΚΑΠΠΑΜ, με θέμα : «Περικοπή θέσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την Υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων βάση της ΠΥΣ».
33.Εγινε ο ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΚΡΗΤΗΣ)».
34.Τροποποιήθηκε η υπ' αριθ. 347/2014 απόφαση του Δ.Σ. και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Δήμου Μαλεβιζίου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Μ.)».
35.Εξετάστηκε και εγκρίθηκε αίτημα της Βλαστάκη Καλλιόπης, μισθώτριας κυλικείου εντός του 2ου Δημοτικού σχολείου Κρουσώνα Δήμου Μαλεβιζίου, που αφορά παράταση μείωσης μισθώματος.
36.Εγκρίθηκε η απασχόληση ασκούμενων μαθητών των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ στο Δήμο Μαλεβιζίου.

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA