ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15-02-2016 PDF Εκτύπωση E-mail
Tην Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου που αρχικά ασχολήθηκε με τα εκτός ημερησίας διάταξης θέματα.
Συγκεκριμένα αποφάσισε:
 • Εξουσιοδότησε την Περιφέρεια για την εκπόνηση των Τοπικών Διαχειριστικών Σχεδίων των Δήμων.
 • Ενέκρινε την τροποποίηση της 243/2012 απόφασης Δ.Σ. για "Διάνοιξη δυτικά Καλτσέτου" Ενέκρινε μερική τροποποίηση της 593/2015 απόφασης του Δ.Σ. "Συγκρότηση των κατά νόμο Επιτροπών οικονομικού έτους 2016", όσον αφορά την Επιτροπή παραλαβής Προμήθειας Ανταλλακτικών & υλικών Οχημάτων".
Ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Αρχικά, αναπτύχθηκαν οι θέσεις της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στον τομέα υγείας.
Ακολούθησε η έγκριση των διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2019 και της έκθεσης της κατάστασης εσόδων εξόδων του Δ΄τριμήνου οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Μαλεβιζίου.
 1. Εγινε συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής προσφορών, διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών, που αφορούν ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς προμηθειών και υπηρεσιών όλων των υπηρεσιών του Δήμου και της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου, για το έτος 2016.
 2. Ψηφίστηκε πίστωση 25.903,38€ για απόδοση επιχορήγησης στο ΔΟΚΑΠΠΑΜ από την Α΄ και Β΄κατανομή έτους 2016, προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.
 3. Έγκρίθηκε η μετάβαση των Κων/νου Τριγώνη, Γεωργίου Τζωράκη, Εμμανουήλ Φούμη, στην Αθήνα στις 3-2-2016, για την παράδοση φωτογραφικού αρχείου Κουτουλάκη στην Επιτροπή Διεκδίκησης Γερμανικών Αποζημιώσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
 4. Εγκρίθηκε η διαγραφή προστίμου από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ., η αναπροσαρμογή μισθωμάτων για τη στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου Καλεσσών και του Δημοτικού Ιατρείου Πρόληψης του Δήμου Μαλεβιζίου, η αναπροσαρμογή μισθωμάτων ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος Μαλεβιζίου και η αναπροσαρμογή μισθωμάτων για τη στέγαση των σχολικών μονάδων του Δήμου Μαλεβιζίου.
 5. Έγκρίθηκε η διενέργεια και ο τρόπος εκτέλεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΟΚΑΠΠΑΜ».
 6. Έγκρίθηκε η διενέργεια και ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας «προμήθεια χαρτιού εκτυπώσεων», προϋπολογισμού δαπάνης 8.969,77 €. και της προμήθειας «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου », προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 €.
 7. Έγκρίθηκαν οι δαπανες διοργάνωσης της εκδήλωσης «Κυνήγι θησαυρού 2016»
 8. Εγκρίθηκε η προσκύρωση κοινόχρηστης έκτασης και μεταβίβαση της στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Γαζιου, καθώς και η κατανομή της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαλεβιζίου (Α' Δόση 2016)».
 9. Εγινε ορισμός μελών της Επιτροπής Γνωμάτευσης Καταστροφής Αντικειμένων του Δήμου που στερούνται αξίας, έτους 2015.
 10. Εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού έτους 2016.
 11. Εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης έργου «βελτίωση δρόμου από Ι.Ν. Παναγιάς Καβαλαράς εως τον οικισμό Κορφές», 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου « ίδρυση τοπικού γραφείου τουριστικής πληροφόρησης περιοχής Αγ.Πελαγίας Δ.Δ.Αχλάδας ( Δήμου Μαλεβιζίου)» ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ, 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου πρώην Δήμου Κρουσώνα του Δήμου Μαλεβιζίου» και 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ & ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».
 12. Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 Αξονας προτεραιότητας :3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό ταμείο ανάπτυξης) με τίτλο: «Δράση 10a.1: Συμπλήρωση/αναβάθμιση υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
 13. Εγκρίθηκε η εφαρμογή και ενσωμάτωση στη λειτουργία του Δήμου Μαλεβιζίου, των τεκμηριωμένων διαδικασιών με τη χρήση Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Εργων.
 14. Έγινε έγκριση και παραλαβή της κατηγορίας μελέτης 16 «Κτηματογραφική αποτύπωση» της μελέτης με τίτλο «Πολεοδόμηση του οικισμού Άνω και Κάτω Καλέσσα του Δήμου Μαλεβιζίου»
 15. Εγκρίθηκε η αποδοχή του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2016.
 16. Ακολούθησε η έγκριση Απολογισμού του ΔΟΚΑΠΠΑΜ Οικονομικού Έτους 2015, η ανασυγκρότηση του Δ.Σ. ΜΑΕΔΗΜ , κατόπιν παραίτησης του τακτικού μέλους Μανιούδη Εμμανουήλ.
 17. Τέλος, εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού ΠΕ Φυσικής Αγωγής για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας στο Δημοτικό Γυμναστήριο.

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA