Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 01/2017 Εκτύπωση

Δημοσιοποίηση στοιχείων μηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α') για το μήνα 01/2017:

Αρχεία pdf
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 01/2017