Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 08/2017 Εκτύπωση

Δημοσιοποίηση στοιχείων μηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α') για το μήνα 08/2017:

Αρχεία pdf
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 08/2017