Έκθεση - Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων Β΄ τριμήνου 2011 Εκτύπωση

Η Έκθεση - κατάσταση εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Μαλεβιζίου έχει ως εξής:

Αρχείο pdf (87 ΚΒ)
Έσοδα - Έξοδα, Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2011