Έκθεση - Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων Α΄ τριμήνου 2012 Εκτύπωση

Η Έκθεση - κατάσταση εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Μαλεβιζίου έχει ως εξής:

Αρχείο pdf (150 ΚΒ)
Έσοδα - Έξοδα, Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2012