Έκθεση - Κατάσταση Eσόδων - Eξόδων A' τριμήνου 2015 Εκτύπωση
Δευτέρα, 25 Μαίου 2015
Έγκριθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου η έκθεση κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (159 ΚΒ)
Έσοδα - Έξοδα, Α' τριμήνου οικ. έτους 2015