Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προυπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2017 Εκτύπωση
Γάζι, 15-6-2017
Αριθμ.Πρωτ:11700
ΑΔΑ: 78ΥΒΩΛΣ-1ΧΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 31/05/2017
ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ Ν. 4305/2014

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (107 KB)
Δημοσίευση