Έκθεση - Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων A΄τριμήνου 2017 Εκτύπωση
Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017
Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου η έκθεση κατάστασης εσόδων και εξόδων του Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (107 KB)
Έσοδα-Έξοδα, Α' τριμήνου οικ. έτους 2017