Έκθεση - Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων Α΄ τριμήνου 2018 Εκτύπωση
Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018
Το Δημοτικό Συμβούλιο στην 7/19-4-2018 Συνεδρίαση εγκρίνει την 110/2018 απόφαση του, με θέμα : Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου 2018.
Η παραπάνω απόφαση είναι αναρτημένη στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΞΜΑΩΛΣ-Η52) και αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ


Σχετικά Αρχεία

Αρχείo PDF (179 KB)
Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α΄τριμήνου 2018