Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη Εκτύπωση
Γάζι, 17-3-2017

Με την 1855/2016/6-3-2017 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη, όπως διαμορφώθηκε, ως κατωτέρω.

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (235 KB)
Προϋπολογισμός_2017