Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Εκτύπωση
Παρασκευή, 3 Απριλίου 2017
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 487/2016 απόφασή του, εγκρίνει το Σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Μαλεβιζίου μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.
Η παραπάνω απόφαση έχει αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gr) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (απόφ.: 487/2016 ΑΔΑ: ΩΨΑΘΩΛΣ-ΡΡΩ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (234 KB)
Απόφαση 487