Πρόσκληση σε συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη Εκτύπωση
Γάζι 16 / 12 / 2016
Αρ. Πρωτ. 23499
Αριθμ. Πρόσκλησης 8η
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 20 - 12 - 2016 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Οικονομικής Επιτροπής), του κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσειδη προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η


1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 1Ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝ ΦΟΔΕΛΕ ΣΤΗ Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ»
2. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝ ΦΟΔΕΛΕ ΣΤΗ Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ»