Δημοσίευση Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1.666 Θέσεων Τακτικού Προσωπικού. Εκτύπωση

Γνωστοποιήθηκε οτι εκδόθηκε η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.666 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Παιδείας.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω συννημένο:

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (1635 KB)
Προκήρυξη