Απόφασης Δημάρχου και μεταβίβαση επιπλέον καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων Εκτύπωση
Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017
Αριθ.Πρωτ:10341
Συμπλήρωση της με αριθμό 688/2016 (αριθ.πρωτ: 15121/24-8-2016) Απόφασης Δημάρχου και μεταβίβαση επιπλέον καθ' ύλην αρμοδιοτήτων.

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (113 KB)
Απόφαση