Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Γάζι 06/07/2017
Αρ. Πρωτ.13241
Αριθμ. Πρόσκλησης: 19
Αγαπητέ συνάδελφε, την Πέμπτης 06 - 07 - 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η


1.Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017 (Δέκατη Τροποποίηση)
2.Βεβαίωση κάλυψης ετήσιας δαπάνης βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας

3.Αποτελέσματα ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών .

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ