Πρόσκληση σε συνεδρίαση Εκτύπωση
Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017
Αριθ. πρωτ: 597
Προς:ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου, την Πέμπτη 09 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:45 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Παραχώρηση χρήσης χώρου 1ου Δ.Σ. Αγ.Μαρίνας στο «Αθλητικό Σωματείο Φιλία»
2. Εξέταση αιτήματος 1ου Δ.Σ. Αγ.Μαρίνας για έκτακτη επιχορήγηση για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
3. Πρόσληψη καθαρίστριας στο Δ.Σ.Φόδελε.
4. Έγκριση πρακτικών ορισμού μελών επιτροπής κυλικείων.

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας να παρευρεθούν στη συνεδρίαση, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα αναπληρωματικά τους μέλη για την εκπροσώπηση τους στο συμβούλιο.

 

Η Πρόεδρος

Άννα Φραντζεσκάκη