Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής Εκτύπωση
Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ:21912
Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 27 - 10 - 2017 και ώρα 14:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/ 2010 προκειμένου να ληφθεί απόφαση στο παρακάτω θέμα:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1.Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017 (Δέκατη Ένατη).


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ