Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018
Αρ. Πρωτ: 826
Αριθμ. Πρόσκλησης 03
Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 22-01-2018 και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

 

1.Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου για την προμήθεια: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων», διάρκειας δύο ετών.