Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Πέμπτη ,25 Ιανουαρίου 2018
Αρ. Πρωτ: 1140
Αριθμ. Πρόσκλησης 04
Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 30- 01- 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ


1. Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου».
2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αντικατάσταση τζαμιών Δημοτικών καταστημάτων» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας ταχυμεταφορών του τρέχοντος οικονομικού έτους.
4. Ψήφιση πίστωσης για την συνεχιζόμενη προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου.
5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.998,80 € σε βάρος του κ.α 10.6612 για την εκτέλεση της προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου

 


Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (50 KB)
Ε.Η.Δ Πρόσκλησης