Απολογισμός & Ισολογισμός Κληροδοτήματος Μελισσείδη για το έτος 2017 Εκτύπωση
Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4182/2013, αναρτάται η με αριθμό 2/2018 απόφαση της επιτροπής διαχείρισης του Κληροδοτήματος Μελισσείδη που αφορά την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους του 2017. 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείo PDF (776 KB)
Απόφαση 2/2018