Πρόσκληση σε συνεδρίαση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Εκτύπωση
Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018
Αριθ. πρωτ: 188
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : 4

Προς: ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου, την Τετάρτη 09 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Εξέταση αιτήματος 1ου Δημ. Σχολείου Κρουσώνα για έκτακτη επιχορήγηση.
2. Προγραμματισμός προμηθειών μέσων ατομικής προστασίας των καθαριστριών της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μαλεβιζίου.
3. Παραχώρηση χρήσης χώρου 1ου Δημ. Σχολείου Αγίας Μαρίνας σε ΟΦΑΜ.

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας να παρευρεθούν στη συνεδρίαση, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα αναπληρωματικά τους μέλη για την εκπροσώπηση τους στο συμβούλιο.

 

Η Πρόεδρος

Άννα Φραντζεσκάκη