Η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου ευχαριστεί Εκτύπωση
Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018
Η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου και ο Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης, θα ήθελαν και δημόσια να ευχαριστήσουν την εταιρεία ΑΓΕΤ Ηρακλής για τη δωρεά παλετών τσιμέντου, με σκοπό την υλοποίηση πολλών μικρών έργων σε οικισμούς του Δήμου Μαλεβιζίου, από την Τεχνική Υπηρεσία.
Η κίνηση αυτή της ΑΓΕΤ Ηρακλής, που ανταποκρίθηκε στο σχετικό αίτημα του Δήμου Μαλεβιζίου, δίνει τη δυνατότητα άμεσης υλοποίησης έργων βελτίωσης της καθημερινότητας και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών των οικισμών του Μαλεβιζίου και ενισχύει τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής.
Ελπίζουμε ότι και στο μέλλον θα έχουμε την εταιρεία αρωγό στο πλευρό μας, έτσι ώστε στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των ανταποδοτικών οφελών της την τοπική κοινωνία, να συμβάλλει ενεργά και αποτελεσματικά σε ανάλογες παρεμβάσεις μας.

Πατήστε την εικόνα να ανοίξει