Δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης Νο 8/2018 ΟΑΕΔ (πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ανέργων σε ΟΤΑ) Εκτύπωση
Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018
Αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) η Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018 (ΩΖΕΒ4691Ω2-ΝΛ4) σε εγγεγραμμένους ανέργους στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων , για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης των συμμετεχόντων, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Η προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων ανέργων ξεκινάει από 1/8/2018 και ώρα 14:00 και λήγει την 20/08/2018 ώρα 12η μεσημβρινή,
Η αίτηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) εντός της οριζόμενης προθεσμίας.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Στο Δήμο Μαλεβιζίου έχουν εγκριθεί ογδόντα -79- θέσεις όλων των Κατηγοριών Εκπαίδευσης ( ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ), διαφόρων ειδικοτήτων.

Σχετικό Αρχείο

Αρχείο pdf (19,0 KB)
Πίνακας θέσεων εργασίας