Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση
Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 15384
Αριθμ. Πρόσκλησης : 27
Αγαπητέ συνάδελφε, την Τετάρτη 3-10-2018 και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου θα γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ανακοινώσεις - αιτήσεις- αναφορές.

1. Υποχρεωτική μερική τροποποίηση της 241/2018 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού (12η) και της «στοχοθεσίας» του Δήμου έτους 2018 στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) προκειμένου να εναρμονιστεί με τον νέο πίνακα στοχοθεσίας.
2. Επιστροφή ποσού 110,00 € στον Πρινάρη Γεώργιο του Ιωάννη ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
3. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Κύρκου Αθανάσιου στην Θεσσαλονίκη.
4. Έγκριση δαπανών για διοργάνωση μπουφέ στην Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου στα πλαίσια εγκαινίων ομαδικής έκθεσης έργων επιφανών καλλιτεχνών.
5. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού.
6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας «Ηχητική κάλυψη και φωτισμός», της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Ροδιά στις 2 Σεπτεμβρίου 2018 συνολικής δαπάνης 500,00€.
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας «Ηχητική κάλυψη και φωτισμός», εκδηλώσεων Σεπτεμβρίου 2018.
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας «Διοργάνωση μπουφέ για την εκδήλωση του Δήμου Μαλεβιζίου στη Ροδιά».
9. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής γενικών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας.
10. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής γενικών υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων», για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
11. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας «Μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών», μηνός Αυγούστου 2018.
12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας «Καθαρισμός Δημοτικού Γυμναστηρίου».
13. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
14. Έγκριση Πρωτόκολλου Παραλαβής εργασιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» με τον οικονομικό φορέα ΣΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ.
15. Έγκριση και παραλαβή Προμελέτης για την Πολεοδομική Ενότητα 30 Κολυβά.
16. Έγκριση και παραλαβή της Πολεοδομικής επικαιροποίησης της μελέτης «Τοπογραφική πολεοδομική επικαιροποίηση μελέτης Κολυβά».
17. Κυκλοφοριακή ρύθμιση πλησίον Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας με εφαρμογή της ΔΜΕΟ/03050/16-9-2013.
18. Κυκλοφοριακή ρύθμιση πλησίον Λυκείου Γαζίου με εφαρμογή της ΔΜΕΟ/03050/16-9-2013.
19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».
20. Χορήγηση 1ης παράτασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΜΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.
21. Έγκριση τροποποίησης (6η) προϋπολογισμού ΔΟΚΑΠΠΑΜ ( 141/2018 απόφαση ΔΟΚΑΠΠΑΜ) .
22. Έγκριση της με αριθμό 145/2018 απόφασης του ΔΟΚΑΠΠΑΜ με θέμα «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης των ΚΑΠΗ του ΔΟΚΑΠΠΑΜ».