Πρόσκληση σε συνεδρίαση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Εκτύπωση
Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019
Αριθ. πρωτ: 14
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : 1
Σας καλούμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Συγκρότηση Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής Δήμου Μαλεβιζίου για το έτος 2019.
2. Αποδοχή δωρεών Νηπιαγωγείων Κρουσώνα.
3. Κατανομή ΚΑΠ.
4. Αποδοχή Δ΄κατανομής ΚΑΠ 2018 από Δήμο Μαλεβιζίου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας να παρευρεθούν στη συνεδρίαση, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα αναπληρωματικά τους μέλη για την εκπροσώπηση τους στο συμβούλιο.

Η Πρόεδρος

Άννα Φραντζεσκάκη