Παρουσιάστηκε η μελέτη της πλατείας Μ. Κατσαμάνη και της πλατείας του συνεταιρισμού στο Γάζι, αλλά και της πλατείας του Κρουσώνα Εκτύπωση
Ημερομηνία: Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Παρουσιάστηκε σήμερα στο χώρο του δημαρχείου Μαλεβιζίου, οι μελέτες διαμόρφωσης των πλατειών Μ. Κατσαμάνη και Συνεταιρισμού στο Γάζι, καθώς και της πλατείας του Κρουσώνα.
Συγκεκριμένα στο Γάζι, πρόκειται να πραγματοποιηθούν βιοκλιματικές επεμβάσεις στην πλ. Μ. Κατσαμάνη, όπως εμπλουτισμός του πρασίνου, κατασκευή στεγάστρων, προσθήκη στοιχείων νερού, αλλαγή υλικών, καθώς και διασύνδεσή της με την υπάρχουσα πολεοδομική μελέτη της περιοχής, αλλά και την πλατεία του Συνεταιρισμού, στην οποία θα γίνουν ανάλογες παρεμβάσεις και θα διασφαλιστούν και οι θέσεις στάθμευσης.
Στην πλατεία του Κρουσώνα, πρόκειται να πραγματοποιηθούν ανάλογες παρεμβάσεις και παράλληλα να ενοποιηθεί η πλατεία της Αγ. Τριάδος με τους υπό διαμόρφωση πεζόδρομους και την αγορά, να αναμορφωθεί το θέατρο και το Ηρώο και παράλληλα να δημιουργηθεί ένα αλσύλλιο στην βόρεια πλευρά της εκκλησίας. Αναμένεται επίσης να προστεθεί αστικό εξοπλισμός (παγκάκια, φωτιστικά, κλπ) και να φυτευτεί πράσινο στα πρανή που βρίσκονται γύρω από την πλατεία.
Στόχος όλων αυτών των αλλαγών, είναι η περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση των πλατειών, καθώς και η μείωση των εκπομπών θερμότητας με αποτέλεσμα τη συμβολή στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Όλες οι παραπάνω επεμβάσεις, χρηματοδοτούνται κατά 100% από το ΕΣΠΑ με ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.