ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ " Εκτύπωση
Α.Δ.Α.: 6ΟΜΓΩΛΣ-ΚΓΔ
Γάζι, 15-06-2015
Αρ.πρωτ. 14924
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ανακοινώνει τη «Διακήρυξη ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2015».
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 22η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.
Πληροφορίες: Δημαρχείο Μαλεβιζίου (Πλατ. Κατσαμάνη, Γάζι), εργάσιμες ημέρες, ώρες 10.00 - 14.00 ή στο www.malevizi.gr. Τηλέφωνο: 2813-400637, -648, -633, τηλεομοιοτυπία: 2810-822123.

Ο Δήμαρχος
Με εντολή Δημάρχου
η Εντεταλμένη Σύμβουλος

Αποστολάκη Ευαγγελία

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (736 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού