Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας ΠΕΡΙΛΙΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ"
ΠΕΡΙΛΙΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" PDF Εκτύπωση E-mail
Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου και με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτικών - ελαστικών (επί τιμοκαταλόγου), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80, του Ν. 3463/2006, της απόφασης 11389/1993/Β΄/ΦΕΚ 185- ΕΚΠΟΤΑ, τη μελέτη 53/2013 και τους όρους της διακήρυξης της υπηρεσίας, προϋπολογισμού δαπάνης 87.227,78€ με ΦΠΑ 23% και καλύπτεται από έσοδα του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα, από 11:00 π.μ. (ώρα έναρξης) έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης), στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν νόμιμα το ανάλογο βιομηχανικό ή βιοτεχνικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού επάγγελμα.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των υπηρεσιών και ειδών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος ανά κατηγορία δαπάνης, με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που θα απευθύνεται στο Δήμο Μαλεβιζίου με χρόνος ισχύος 120 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Μαλεβιζίου, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, από την Γρηγοράκη Μαρία, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, τηλ. 2813400654.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του δήμου (www.malevizi.gr).

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Μαμουλάκης

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (506KB)
Τεύχη Προκήρυξης

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA