Ενημερωτικά μηνύματα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Εκτύπωση
Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
Με σκοπό την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των πολιτών η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε τα παρακάτω ενημερωτικά μηνύματα που αφορούν την πρόληψη και τις ενέργειες των πολιτών στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στην ιστοσελίδα: www.civilprotection.gr στην ενότητα: Οδηγίες Προστασίας.