Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικου Συμβουλίου Μαλεβιζίου
Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικου Συμβουλίου Μαλεβιζίου PDF Εκτύπωση
Γάζι 7-7-2017
Αριθ. Πρωτ.: 13307
Αριθμ. Πρόσκλησης : 23
Αγαπητέ συνάδελφε, σήμερα Παρασκευή 7-7-2017 και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 προκειμένου να ληφθεί απόφαση στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση αποστολής ηλεκτρονικού αιτήματος που εστάλη στο Υπουργείο Εσωτερικών για την πλήρωση μίας -1- κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών καθαριότητας.
2. Έγκριση της απασχόλησης έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-3-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/2017, του προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε στο Δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7η Ιουνίου 2017.
3. Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Μαλεβιζίου.
4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (10η) Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την 272/2017 απόφαση Ο.Ε.
5. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή στεγάστρων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κρουσώνα» (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης), προϋπολογισμού 80.000,00 €.
6. Έγκριση μελέτης - Έγκριση διαδικασίας εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA