Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018
Αρ. Πρωτ. 9257
Αριθμ. Πρόσκλησης 19
Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 25-06-2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (Δέκατη).
2. Δέσμευση πιστώσεων για συνεχιζόμενες υπηρεσίες και έργα προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.
3. Ψήφιση πίστωσης 5.580,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσία «Τεκμηρίωση - υποβρύχια βιντεοσκόπηση του βυθού στην περιοχή εκτέλεσης του έργου Υποβρύχιος φωτισμός κόλπου Αγίας Πελαγίας».
4. Ψήφιση πίστωσης 14.000,00 € για την εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων του Δήμου».
5. Ψήφιση πίστωσης 20.000,00 € για την προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε. Κρουσώνα.
6. Ψήφιση πίστωσης 10.006,18 € για την προμήθεια οργάνων γυμναστικής Δημοτικού γυμναστηρίου Γαζίου.
7. Ψήφιση πίστωσης 2.492,80 € για την Απεντόμωση - μυοκτονία σε οικισμούς του Δήμου.
8. Ψήφιση πίστωσης 4.960,00 € για τη συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων του Δήμου.
9. Ψήφιση πίστωσης 1.597,12 € για τη συντήρηση εφαρμογής άρδευσης.
10. Ψήφιση πίστωσης 11.972,20 € για την συντήρηση προγραμμάτων οικονομικής υπηρεσίας (Οικονομική Διαχείριση, μισθοδοσία).
11. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών συσκευασίας για την διάθεση αναμνηστικών δώρων φιλοξενίας προσωπικοτήτων και αντιπροσωπειών.
12. Ψήφιση πίστωσης 1.500,00 € για ημερησία αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισμού για την εποπτεία της τεκμηρίωσης-υποβρύχιας βιντεοσκόπηση του βυθού στην περιοχή εκτέλεσης του έργου «Υποβρύχιος φωτισμός κόλπου Αγίας Πελαγίας».
13. Ψήφιση πίστωσης 25.903,38€ για απόδοση επιχορήγησης στο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου, από την Ε' και ΣΤ' κατανομή έτους 2018 , προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών».
14. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση αύλειου χώρου και κτιρίου στο πρώην Δημοτικό σχολείο Τ.Κ. Γωνιών» προϋπολογισμού δαπάνης 110.000,00 €.
15. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση Βαρούχα εντός οικισμού Κρουσώνα.
16. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων Τ.Κ. Μονή».
17. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Τυλίου».
18. Εξώδικος συμβιβασμός για καθορισμό τιμής μονάδας προσκυρούμενου τμήματος, συνολικής έκτασης 114,51 τ.μ, σύμφωνα με την Μ2/2017 μεμονωμένη πράξης εφαρμογής, ως προς την ιδιοκτησία Αντωνίου Βογιατζάκη, Αρχοντίας Βογιατζάκη και Μαριάνθης Βογιατζάκη.
19. Εξώδικος συμβιβασμός για καθορισμό τιμής μονάδας προσκυρούμενου τμήματος, συνολικής έκτασης 70,81 τ.μ, σύμφωνα με την Μ2/2017 μεμονωμένη πράξης εφαρμογής, ως προς την ιδιοκτησία Εμμανουήλ Κατσαμάνη, Ιωάννη Κατσαμάνη, Κωνσταντινου Κατσαμάνη, Αντιγόνης Κατσαμάνη, Γεωργίου Κατσαμάνη, Δημητρίου Κατσαμάνη, Ιωάννη Νιράκη, Ευτυχίας Νιράκη, Μαρίας Νιράκη, Ιωάννη Σωπασή, Ανθής Σωπασή και Σπυριδούλας Σωπασή.
20. Εξώδικος συμβιβασμός για καθορισμό τιμής μονάδας προσκυρούμενου τμήματος, συνολικής έκτασης 11,99 τ.μ, σύμφωνα με την διορθωμένη Μ1/2016 μεμονωμένη πράξη εφαρμογής, ως προς την ιδιοκτησία Μαρίας Δοκιμάκη και Μιχαήλ Δοκιμάκη.
21. Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της υπ' αριθμό 1/2018 πράξης επιβολής πρόσθετων εισφορών συνολικού ποσού 4.426,08 ευρώ του ΙΚΑ και ήδη ΕΦΚΑ Υποκατάστημα Ηρακλείου και ΠΕΕ 2/2018 ποσού 14.753,58 ευρώ πλέον 20.934,69 ευρώ (αρ πρωτ 8655/2018).

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA