Αρχική Γραφείο Τύπου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διαβούλευση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μαλεβιζίου 2011-2014
Διαβούλευση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μαλεβιζίου 2011-2014 PDF Εκτύπωση

Ξεκινά σήμερα, η δημόσια διαβούλευση της Α΄ Φάσης του σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μαλεβιζίου περιόδου 2011-2014. Το κείμενο της Α΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αναφέρεται στον «Στρατηγικό Σχεδιασμό», συντάχτηκε από το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου σε συνεργασία με τα όργανα διοίκησης και τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Στην συνέχεια ψηφίστηκε με την Υπ' αριθμ. 5/2011 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και εγκρίθηκε από την 453/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Μαλεβιζίου στοχεύει στη διαμόρφωση ενός προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης, εσωτερικής αναβάθμισης του δήμου και προώθησης των συνεργασιών. Συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2011-2014, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα τετραετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προβλέπει τα απαραίτητα έργα υποδομής και τις τοπικές επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δ. Μαλεβιζίου, καθώς και τη βελτίωση της υφιστάμενης οργανωτικής δομής και λειτουργίας του ίδιου του Δήμου, ως φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών των κατοίκων και των επισκεπτών, καθώς και την εν γένει παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς δράσεις του.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καταρτίζεται σε δύο φάσεις:

Στην Α΄ Φάση γίνεται η περιγραφή και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και παρουσιάζεται η στρατηγική του Δήμου αναφορικά με τις αναπτυξιακές του προτεραιότητες. Αναλυτικότερα, στην Α΄ Φάση περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση του διευρυμένου Δήμου και των Νομικών Προσώπων και Εταιριών του, σε σχέση με τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους καθώς και η βασική τους οργανωτική δομή.

Στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, περιγράφονται τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης που είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν, ιεραρχημένα για τη περίοδο 2011-2014, τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του Δήμου, των Εταιρειών και των Νομικών του Προσώπων, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες των υπηρεσιών καθώς και οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί από διάφορους εξωγενής παράγοντες.(SWOT Analysis).

Στη συνέχεια, διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για τη περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου και προσδιορίζεται η στρατηγική του Δήμου, δηλαδή οι γενικοί στόχοι προκειμένου να επιτευχτεί το όραμα του. Επίσης προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Πιο συγκριμένα, το όραμα αποτελεί μια συνοπτική διατύπωση της επιδιωκόμενης κατάστασης στην περιοχή του νέου Δήμου, σε επίπεδο τετραετίας, ενώ ο προσδιορισμός της στρατηγικής γίνεται με τον καθορισμό γενικών στρατηγικών στόχων που για την επίτευξη τους είναι απαραίτητος ο καθορισμός των βασικών αναπτυξιακών αξόνων που αναλύονται σε επιμέρους μέτρα, στόχους και δράσεις.

Στην Β΄ Φάση πραγματοποιείται ο Επιχειρησιακός και ο Οικονομικός Προγραμματισμός του Δήμου. Οι άξονες και τα μέτρα του Προγράμματος εξειδικεύονται σε σχέδια δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, τα οποία θα υλοποιηθούν στη βάση συγκεκριμένου χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού.

Η κατ΄ έτος εξειδίκευση και ο λεπτομερής προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και ο οικονομικός τους προγραμματισμός, συνιστούν τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης.

Το κείμενο της Α΄ Φάσης (σχέδιο στρατηγικού σχεδίου) συζητήθηκε και ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις 8-11-11, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και από σήμερα έως και στις 23-11-11 τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

Το πλήρες κείμενο έχει αναρτηθεί, στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου (www.malevizi.gr) στην κατηγορία «Δημόσιες Διαβουλεύσεις- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Μαλεβιζίου 2011-2014» και μπορούν επ΄ αυτού να υποβάλλονται προτάσεις, από τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών καθώς και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς.

Προτάσεις και παρατηρήσεις θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο, κατόπιν αξιολόγησης από το Τμήμα Προγραμματισμού και την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.

Για προτάσεις, παρατηρήσεις και σχόλια μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά, με τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Μαλεβιζίου κ. Αντώνη Σεληνιωτάκη στο τηλ: 2813 400 685 και στην ηλεκτρονική Δ/νση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Σχετικά Αρχεία

Απόφαση 453 - Αρχείο pdf (96 KB)
Στρατηγικός Σχεδιασμός - Αρχείο pdf (375 KB)
Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης - Αρχείο Word (47 KB)
Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης - Αρχείο pdf (222 KB)

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA