Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗ ΟΛΟΣΩΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗ ΟΛΟΣΩΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ PDF Εκτύπωση
Γάζι,  27/12/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου: 33908
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗ ΟΛΟΣΩΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου και το Δημοτικό Συμβούλιο προκηρύσσουν Πανελλήνιο Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό για τη φιλοτέχνηση ανδριάντα φυσικού μεγέθους από χαλκό του Μιχαήλ Βλάχου στις Γωνιές της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου του Δήμου Μαλεβιζίου , με βάση την υπ` αριθμόν 480/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου , την υπ` αριθμόν 353/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου και την αναλυτική Προκήρυξη του ιδίου διαγωνισμού.

Η διατιθέμενη δαπάνη για την κατασκευή του ολόσωμου ανδριάντα είναι ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ , ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ Ευρώ και ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ λεπτά (26.548,67 €) χωρίς το ΦΠΑ 13% και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα κατασκευής στο εργαστήριο του αναδόχου γλύπτη, την αμοιβή του αναδόχου, τις δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί ο ανάδοχος για την ασφαλή μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου, καθώς επίσης και την επίβλεψη της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Η διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2011 ανέρχεται στις 18.000,00 € (δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ).

Στο διαγωνισμό θα απονεμηθούν τα παρακάτω βραβεία:

Α΄ Βραβείο: 1.700,00€ και ανάθεση του έργου (το ποσό αυτό θα εκπέσει από το ποσό της σύμβασης)
Β΄ Βραβείο: 1.100,00€
Γ΄ Βράβείο: 900,00€

Κατά την κρίση της Επιτροπής μπορούν να απονεμηθούν μέχρι 2 έπαινοι, συνοδευόμενοι από το ποσό των 350 € έκαστος. Η κριτική επιτροπή μπορεί επίσης κατά την κρίση της να μην απονείμει κάποιο ή κανένα από τα βραβεία και αντί αυτών να προτείνει την εξαγορά τριών προτάσεων έναντι του ποσού των 400 € έκαστη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι καλλιτέχνες οι οποίοι είναι μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.). Η συνεργασία με αρχιτέκτονα αφήνεται στην κρίση του καλλιτέχνη. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με μία μόνο μελέτη - πρόταση.

Από το διαγωνισμό αποκλείονται τα μέλη της κριτικής επιτροπής, όπως επίσης και τα πρόσωπα που συνδέονται επαγγελματικά με τα παραπάνω ή έχουν με αυτά συγγένεια πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και το προσωπικό του φορέα προκήρυξης του διαγωνισμού που υπηρετεί σε αυτόν μέχρι σήμερα και μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού.

Προθεσμία υποβολής των προτάσεων, παράδοση και συσκευασία αυτών

Η κάθε πρόταση συσκευασμένη και σφραγισμένη με ισπανικό κερί (βουλοκέρι), στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς το ψευδώνυμο που αναφέρεται στο άρθρο 5, θα παραδοθεί στη διεύθυνση: Δήμος Μαλεβιζίου, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη , Τ.Κ 714 14, Γάζι - Κρήτης.
Η παράδοση μπορεί να γίνει προσωπικά ή με το ταχυδρομείο επί αποδείξει ή με εταιρεία μεταφορών και πάντοτε με χορήγηση απόδειξης παραλαβής στην οποία θα αναγράφεται το ψευδώνυμο.
Η προθεσμία λήξης υποβολής των μελετών ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την τελευταία δημοσίευση της περιληπτικής προκήρυξης του διαγωνισμού στον Τύπο , συνεπώς προτάσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 03η -09-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30.

Πληροφορίες , το τοπογραφικό διάγραμμα και φωτογραφίες της περιοχής τοποθέτησης του ανδριάντα και την αναλυτική προκήρυξη του Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού θα δίνονται καθημερινά από τον Δήμο Μαλεβιζίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , στο τηλ. 2813-400655 (υπεύθυνη : Κα Ζαχαριαδάκη Ειρήνη). Διεύθυνση: Δήμος Μαλεβιζίου, Τεχνική Υπηρεσία, Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, Γάζι - Κρήτης και από την ιστοσελίδα του Δήμου : www.malevizi.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχετικά Αρχεία
Τεύχη Διαγωνισμού

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA