Αρχική Οργανωτική Δομή Υπηρεσίες - Διευθύνσεις - Τμήματα - Γραφεία Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού
Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
Το Γραφείο Παιδείας στεγάζεται στο Δημαρχείο του Δήμου, στην Πλατεία Κατσαμάνη, στο Γάζι. Ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα που αφορούν:
  1. Tη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  2. Κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους
  3. Την διοικητική υποστήριξη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
  4. Την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων
  5. Το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού. Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο
  6. Την ίδρυση λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης
  7. Την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους
  8. Την προώθηση προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με νομικά πρόσωπα που ασκούν τις ίδιες αρμοδιότητες, παράλληλα
  9. Την συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων καθώς και την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων, που απευθύνονται στους νέους και συμμετέχει στους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς

Δικτυακοί Τόποι Σχολείων του Δήμου Μαλεβιζίου

1 Υλοποιημένα έργα σχολείων
2 Ενημέρωση για τις νέες ημέρες και ώρες κοινού του ΚΒΔΜ Δήμου Μαλεβιζίου
3 Δικτυακοί τόποι Σχολείων του Δήμου Μαλεβιζίου
4 Έρευνα από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Μαλεβιζίου
5 ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
6 ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
 

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA