Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Γάζι, 07/02/ 2014
Αρ. Πρωτ. 3136
Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 11 - 02 - 2014 και ώρα 13:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΟΛΗΣ

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
1. Εξέταση ένστασης για την εκτέλεση της προμήθειας «Βελτίωση αστικού εξοπλισμού της Δ.Ε Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου».
2. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθειας γάλακτος για τους υπαλλήλους του Δήμου Μαλεβιζίου και του νομικού προσώπου Δ.Ε.Υ.Α.Μ». (Κ.Α. 20.6063.0001)
3. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τριών πληροφοριακών περιπτέρων του Δήμου Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 €.
4. Ψήφιση πίστωσης 740,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Κέντρο λήψεων σημάτων συναγερμού». (Κ.Α. 10.6261.0004)
5. Ψήφιση πίστωσης 8.000,00 € για την συντήρηση και Επισκευή Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Δήμου. (Κ.Α. 10.6264.0001) 
6. Άσκηση η μη ανακοπή, αίτηση αναστολής και υποβολή αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αριθμό 3019/2013 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνιδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει το ποσό των 15.755,00 € στον Πετούση Ζαχαρία πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης, καθώς και άσκηση ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολή αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής προκειμένου για την μη εκτέλεση της ως άνω διαταγής.
7. Έγκριση άσκησης ανακοπής, αίτηση αναστολής και υποβολή αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αριθμό 1981/2013 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει το ποσό των 102.560,47 € στην εταιρία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης, καθώς και άσκηση ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολή αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής προκειμένου για την μη εκτέλεση της ως άνω διαταγής.
8. Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος προσωρινής διαταγής κατά της από επιδόσεως 14-1-2014 επιταγής προς εκτέλεση ποσού 47.350,93 ευρώ για ικανοποίηση απαίτησης του Γεωργίου Παπάζογλου δυνάμει της υπ' αριθμό 581/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (εργατική διαφορά).
9. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αρ πρωτοκ του Δήμου 2095/29-1-2014) που επιδόθηκε στις 29-1-2014 δυνάμει της οποίας επιδικάζεται όπως καταβάλει ο Δήμος Μαλεβιζίου στην εταιρία με την επωνυμία «Μ Χαχλιουτάκης και ΣΙΑ ΟΕ» το ποσόν των 123.000,00 ευρώ πλέων τόκων και εξόδων.
10. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ αρ 1312/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου που επεδόθη 29-1-2014 (αρ πρωτ. του Δήμου μας 2107/29-1-2014) δυνάμει της οποίας επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου όπως καταβάλει το ποσόν των 4.211,14 ευρώ πλέων τόκων και εξόδων στον Γεώργιο Βαθιανάκη.
11. Άσκηση ή μη αίτησης θεραπείας κατά της υπ'αριθμό πρωτ. 152.761/ΨΣ6117-Β/27-12- 2013 διατύπωσης αρνητικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το Υποέργο [1] "Πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τον Δήμο Γαζίου" της Πράξης "Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών και των Δημόσιων Προμηθειών για τον Δήμο Γαζίου (Καλλικράτειος Δήμος Μαλεβιζίου)", με κωδικό ΟΠΣ ''327861", συνολικού προϋπολογισμού 112.065,92 και κάθε άλλης σχετικής πράξης, απόφασης ή παράλειψης

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (56 KB)
Πρόσκληση

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA