Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ξεκίνησε και επίσημα ο αγώνας του Δήμου Μαλεβιζίου για τη λειτουργία του ΑΗΣ Ληνοπεραμμάτων
Ξεκίνησε και επίσημα ο αγώνας του Δήμου Μαλεβιζίου για τη λειτουργία του ΑΗΣ Ληνοπεραμμάτων PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015
Ο Δήμος Μαλεβιζίου κλιμακώνει τις προσπάθειές του για την προστασία του περιβάλλοντος στα Λινοπεράματα από τη λειτουργία του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) της ΔΕΗ και αποστέλλει εκτενή επιστολή στη Διοίκηση της.
Με την επιστολή αυτή, την οποία προσυπογράφουν ο Δήμαρχος Κ. Μαμουλάκης και ο έγκριτος νομικός Α. Βγόντζας, ο Δήμος θέτει τη Διοίκηση της ΔΕΗ προ των ευθυνών της για τη σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση, που η λειτουργία του Σταθμού προκαλεί στην ευρύτερη περιοχή και ζητά άμεση και αναλυτική ενημέρωση για όλα τα θέματα, που κατά το νόμο, δικαιούται να πληροφορηθεί, ώστε να λάβει τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα προστασίας των δημοτών του.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου - σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους - έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να διαφυλάττει τη ζωή και την υγεία των δημοτών του και να προστατεύει το δικαίωμά τους να απολαμβάνουν και διαβιούν σε ένα καθαρό φυσικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος λαμβάνει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες και μέτρα, που διασφαλίζουν την ποιότητα ζωής των δημοτών του.
2. Ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει την υποχρέωση να θέσει στη Διοίκηση της ΔΕΗ το θέμα της αμφιβόλου συνταγματικότητας διάταξης του νόμου, με την οποία παρατάθηκε αυτοδικαίως η ισχύς της υφιστάμενης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Όχι μόνο στο πλαίσιο ενός τυπικού ελέγχου της νομιμότητας. Αλλά και επί της ουσίας, διότι η αυτοδίκαιη και χωρίς έλεγχο παράταση της ισχύος της ΑΕΠΟ - της παράτασης, δηλαδή, παρωχημένων όρων σε σταθμό πεπαλαιωμένης τεχνολογίας - αντιστρατεύεται την ίδια τη φύση του θεσμού των αδειοδοτήσεων. Τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι συνταγματικά ανεκτές και δεν πρέπει να υιοθετούνται από τις Διοικήσεις φορέων, που οφείλουν να προστατεύουν τους πολίτες και να επιλέγουν (όχι να αναγκάζονται να επιλέξουν) την «καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία» και τις «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές», όπως η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει.
3. Άλλωστε, η προσαρμογή στην «καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία» αποτέλεσε κρίσιμη σκέψη στην απόφαση της 7.7.2005 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (υπόθεση C - 364/03), με την οποία η χώρα μας καταδικάστηκε για παράβαση των υποχρεώσεών της σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και, στην προκειμένη περίπτωση, από τη λειτουργία του Σταθμού της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα.
4. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Μαλεβιζίου τονίζει στη Διοίκηση της ΔΕΗ ότι έχει έντονο, άμεσο και διαρκές ενδιαφέρον για την τήρηση των ελάχιστων ορίων περιβαλλοντικής ανοχής του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, που εμπεριέχονται στην υφιστάμενη ΑΕΠΟ. Θέτει σειρά ουσιαστικών ερωτημάτων και ζητημάτων, που πρέπει να απαντηθούν από τη Διοίκηση της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, για την αποστολή στοιχείων, ακόμα και σε μηνιαία βάση:
(α) για τις μονάδες, που λειτουργούν σήμερα στον ΑΗΣ και την παλαιότητά τους,
(β) για τον έλεγχο εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και την τακτική διενέργεια σχετικών μετρήσεων,
(γ) για τον έλεγχο της ποιότητας των προς διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και την τακτική διενέργεια σχετικών μετρήσεων,
(δ) για τον έλεγχο της ποιότητας της ατμόσφαιρας της ευρύτερης περιοχής και τη διενέργεια σχετικών μετρήσεων,
(ε) για τη χρήση πρώτων υλών, πρόσθετων υλικών και βελτιωτικών καύσης,
(στ) για την άδεια χρήσης νερού από την αρμόδια υπηρεσία,
(ζ) για την τήρηση βασικών μέτρων προφύλαξης και την πραγματοποίηση έργων προστασίας του περιβάλλοντος,
(η) για τη λήψη μέτρων προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας από την παραγωγική διαδικασία,
(θ) για την επεξεργασία και διάθεση στερεών αποβλήτων,
(ι) για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και την άμεση αποκατάσταση βλαβών εξοπλισμού και
(ια) για την υποχρέωση τακτικής ενημέρωσης όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών.
5. Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει στη Διοίκηση της ΔΕΗ την 17Α/12.1.2015 απόφαση του Δημάρχου του, με την οποία συστάθηκε Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη λειτουργία του ΑΗΣ ΔΕΗ Λινοπεραμάτων. Έργο της Επιτροπής αποτελεί η καταγραφή του υφιστάμενου ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος του εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η επιστημονική τεκμηρίωση των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία από τη λειτουργία του. Για τον σκοπό αυτό, με την ίδια επιστολή, ζητούνται όλα εκείνα τα στοιχεία που βοηθούν το έργο της Επιτροπής.
Αυτό θεωρείται και το πρώτο σημαντικό βήμα στον αγώνα του Δήμου Μαλεβιζίου απέναντι στις πολλαπλές επιβαρύνσεις που υφίσταται η περιοχή λειτουργίας του ΑΗΣ Ληνοπεραμμάτων, ενώ σε συνάντηση του Α. Βγόντζα με τον Δήμαρχο Κ. Μαμουλάκη και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Τριγώνη, συζητήθηκαν όλες οι επόμενες ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από την πλευρά του Δήμου Μαλεβιζίου.

Πατήστε την εικόνα να ανοίξει

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA