Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσθετη αρμοδιότητα στην εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο κα Αποστολάκη Ευαγγελία του Εμμανουήλ, σχετικά με τον αιγιαλό και την παραλία
Πρόσθετη αρμοδιότητα στην εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο κα Αποστολάκη Ευαγγελία του Εμμανουήλ, σχετικά με τον αιγιαλό και την παραλία PDF Εκτύπωση
ΑΔΑ:ΩΨΙΥΩΛΣ-ΒΒΨ
Γάζι,27-04-2015
Αριθ.Απόφασης:313/28-04-2015
Αριθ. Πρωτ.: 9142/28-04-2015
Ανάθεση στην εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας του Δήμου Μαλεβιζίου καΑποστολάκη Ευαγγελία του Εμμανουήλ με θητεία από σήμερα μέχρι 31-03-2017 και της αναθέτει τη συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα αρμόδια όργανα του Δήμου για την υλοποίηση των όρων της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07-04-2015 Οικονομικών και Εσωτερικών - Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ ΩΘ35Η-Δ8Ο, ΦΕΚ 578/Β/09-04-2015) με την οποία παραχωρείται το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους ΟΤΑ α΄βαθμού.Επίσης, την εξουσιοδοτεί για την υπογραφή εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τον αιγιαλό και την παραλίαπου δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των ορισμένων Αντιδημάρχων επί των Οικονομικών θεμάτων και των Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί κατά το πλήρες περιεχόμενό της στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο εθνικό σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο δημοτικό κατάστηματης έδρας του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Μαμουλάκης

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (56 KB)
Απόφαση Δημάρχου

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA