Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Γάζι , 01 / 12/ 2016
Αρ. Πρωτ: 22415
Αριθμ. Πρόσκλησης 28
Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 05 - 12 - 2016 και ώρα 12:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η


1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αναμόρφωσης (εικοστή) του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Μαλεβιζίου τρέχοντος οικονομικού έτους για την εγγραφή νέων κ.α. ή ενίσχυση υφιστάμενων κ.α.
2. Επικαιροποίηση της απόφασης 404/2012 της Οικονομικής Επιτροπής περι ορισμού δικηγόρου ενόψει της συζήτησης στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης στις 13/12/2016 της σχετικής έφεσης του Δήμου Μαλεβιζίου.
3. Ορισμός της Δικηγόρου του Δήμου, με σχέση πάγιας έμμισθης εντολής, προκειμένου να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της υπ' αριθμό Πρωτ. 12992/07.11.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία ακυρώθηκε η υπ' αριθμό 259/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και η υπ' αριθμό 153/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου.
4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.000,00€ για την εκτέλεσης της εργασίας «Εκτύπωση σχεδίων και χαρτών». (Κ.Α. 30.6615.0001)
5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια βιβλίων από δωρεά Μπαμιεδάκη στον πρώην Δήμο Κρουσώνα», προϋπολογισμού δαπάνης 2.126,83 €. (Κ.Α. 15.6611.0001)
6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €. (Κ.Α. 15.7135.0001)
7. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από πάγια προκαταβολή και αφορούν την Τοπική Κοινότητα Γωνιών. (Κ.Α. 70.6279.0001)
8. Ταμιακή Τακτοποίηση πάγιας προκαταβολής που αφορά την Δημοτική Κοινότητα ΚΡΟΥΣΩΝΑ έτους 2016.
9. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικό Ένταλμα προπληρωμής ποσού 2.000,00 €, που εκδόθηκε κατά το οικονομικό έτος 2016, για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην T.K. Ροδιάς περιοχή Ορνιά.

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA