Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ( Κ.Ε.Α.)
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ( Κ.Ε.Α.) PDF Εκτύπωση
Πέμπτη 09/02/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 άρχισε η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ( Κ.Ε.Α.).
Το "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης" είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα, που απευθύνεται σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα και βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
Α - την εισοδηματική ενίσχυση,
Β - τη διασύνδεση με επιπλέον κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα,
Γ - την ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας.

Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.Πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος Κ.Ε.Α

Τρόποι υποβολής αίτησης :

1. Υποβολή της αίτησης απευθείας από τον αιτούντα:
Ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος Κ.Ε.Α. χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στη φορολογική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (τους ίδιους που χρησιμοποιεί για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος). Με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι συναινεί στη διασταύρωση των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού.

2. Υποβολή της αίτησης μέσω όλων των Κ.Ε.Π. του Δήμου ΜαλεβιζίουΣτα ΚΕΠ θα κατατίθενται όλες αιτήσεις, εκτός αυτών που εκ της ΚΥΑ: Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.01.2017 (ΦΕΚ 128 τ. Β΄/2017) υποβάλλονται αποκλειστικά στους Δήμους.
Για πληροφορίες θα απευθύνεστε στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου Μαλεβιζίου

3. Υποβολή της αίτησης μέσω του Δήμου Μαλεβιζίου

Στο Γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας, του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου, θα κατατίθενται αποκλειστικά και ΜΟΝΟ οι αιτήσεις που αφορούν:
1. μονογονεϊκές οικογένειες,
2. τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα
3. οι αλλοδαποί, µε νόµιµη άδεια διαµονής στην Ελλάδα
4. οι περιπτώσεις όπου οι δυνητικά ωφελουμένοι, επιθυμούν να δηλώσουν μεταβολές μη εμφανιζόμενες στα σχετικά πιστοποιητικά ή διορθώσεις σε αυτά (π.χ. αριθμός τέκνων, ύψος εισοδήματος, κ.λ.π.)

Ημέρες και ώρες και κοινού: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και ώρες 11:00-15:00, τηλ.: 2813-400684, 2813-400692 στο Γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου.
Το παραπάνω πρόγραμμα εξυπηρέτησης κοινού, δύναται να αλλάζει τις ημέρες που γίνονται οι πληρωμές των προνοιακών επιδομάτων. Για την αλλαγή θα υπάρχει σχετική προηγούμενη ανακοίνωση.

Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ

Οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα θα εξυπηρετούνται στον Κρουσώνα από την Κοινωνική Λειτουργό Χναράκη Ευαγγελία, τηλ. επικοινωνίας: 2810-711776 όπου θα κατατίθενται αποκλειστικά και ΜΟΝΟ οι αιτήσεις που αφορούν:
1. μονογονεϊκές οικογένειες,
2. τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα
3. οι αλλοδαποί, µε νόµιµη άδεια διαµονής στην Ελλάδα
4. οι περιπτώσεις όπου οι δυνητικά ωφελουμένοι, επιθυμούν να δηλώσουν μεταβολές μη εμφανιζόμενες στα σχετικά πιστοποιητικά ή διορθώσεις σε αυτά (π.χ. αριθμός τέκνων, ύψος εισοδήματος, κ.λ.π.)


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την υποβολή της αίτησης μέσω Δήμου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) ∆ελτίο Ταυτότητας
2) Α.Μ.Κ.Α. αιτούντα
3) Ε1 και Ε9
4) Φορολογική Δήλωση
5) ΙΒΑΝ λογαριασµού τράπεζας αιτούντα
6) Έντυπο Συναίνεσης µε συµπληρωµένο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και γνήσιο της υπογραφής για τα
ενήλικα πρόσωπα του νοικοκυριού (µπορείτε να το εκτυπώσετε από το www.keaprogram.gr ή να το προµηθευτείτε από τα σηµεία υποβολής αιτήσεων).
7) Αριθµός Μητρώου ΟΑΕ∆ και ηµ/νια εγγραφής στον ΟΑΕ∆ (για άνεργους)
8) Βαθµός Αναπηρίας (εάν υπάρχει)
9) E-mail και Κινητό Τηλέφωνο επικοινωνίας
10) Λογαριασμός ∆ΕΗ
11) Αντίγραφο εκκαθαριστικού ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)
12 Πληροφορίες σχετικά µε τα εισοδήµατα των τελευταίων 6 µηνών και οικονοµικά στοιχεία (καταθέσεις, επενδύσεις, ακίνητη και κινητή περιουσία)
13) Άδεια νόμιμης διαμονής για τους αλλοδαπούς
14) Ότι άλλο κρίνει η υπηρεσία απαραίτητο για την συμπλήρωση στοιχείων κατά την υποβολή της αίτησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ∆εν υπάρχει χρονική περιοριστική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων.

- Το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης για τους δικαιούχους ΚΕΑ που θα καταβληθεί υπολογίζεται από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτού που υποβλήθηκε η αίτηση ανεξαρτήτως από την ημερομηνία έγκρισής της. Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της 1ης ημέρας του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε, το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο αναδρομικά.
- Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα και δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι διατάξεις του άρθρου 9 της ΚΥΑ Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.01.2017 (ΦΕΚ 128 τ. Β΄/2017), για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καταβολής.

Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος, ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να επανυποβάλλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA