Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ PDF Εκτύπωση
Γάζι , 03/ 04/ 2017
Αρ. Πρωτ: 5260
Αριθμ. Πρόσκλησης 10
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 07 - 04 - 2017 και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ


Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η


1. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών και δικαιωμάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
2. Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017 με ενσωμάτωση του χρηματικού υπολοίπου την 31η Δεκεμβρίου 2016 και την επιχορηγηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους. (πέμπτη τροποποίηση)
3. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017 (έκτη τροποποίηση).
4. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης Δημοπρασίας, ανοιχτού διαγωνισμού , για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής προαύλειου σχολείου Αηδονοχωρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 122.000,00 €.
5. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης Δημοπρασίας, ανοιχτού διαγωνισμού , για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ¨ΑΛΜΥΡΟΣ¨ Δήμου Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 282.000,00 €.
6. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης Δημοπρασίας, συνοπτικού διαγωνισμού , για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρων μετά από κατεδάφιση εντός οικισμού Ρογδιάς », προϋπολογισμού δαπάνης 33.000,00 €.
7. Έγκριση πρακτικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού , για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση Νέου Κτηρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου»
8. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την αντιμετώπιση των δαπανών τακτοποιητικών εγγραφών ΕΛΤΑ και ΙΚΑ. (Κ.Α. 00.6151.0004 & Κ.Α. 00.8242.0005)
9. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την αντιμετώπιση των δαπανών από την χρήση κινητής τηλεφωνίας.
10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 7.150,00€ για την εκτέλεση της εργασίας «Έλεγχος του ισολογισμού του Δήμου , χρήσεως 2016, από Ορκωτό Ελεγκτή -Λογιστή» . (Κ.Α. 10.6117.0001)
11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.550,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση προγραμμάτων διοικητικών υπηρεσιών (Δημοτολόγιο, πρωτόκολλο)». (Κ.Α. 10.6266.0001)
12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 500,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση εφαρμογής διαχείρησης κοιμητηρίων». (Κ.Α. 10.6266.0005)
13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 14.700,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας Συντήρηση προγραμμάτων Οικονομικής Υπηρεσίας (Οικονομική Διαχείριση, μισθοδοσία) . (Κ.Α. 10.6266.0002)
14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.000,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση εφαρμογής γραφείου κίνησης». (Κ.Α. 10.6266.0004)
15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 750,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση εφαρμογής Γ.Γ.Π.Σ.». (Κ.Α. 10.6266.0011)
16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.000,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση προγράμματος κτηνοτροφικών δηλώσεων». (Κ.Α. 10.6266.0008)
17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 3.100,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση προγράμματος Τεχνικής Υπηρεσίας και μελετών». (Κ.Α. 10.6266.0003)
18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 998,82 € για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Τηλεφωνικών Συσκευών». ( Κ.Α. 10.7135.0002)
19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 14.991,60 € σε βάρος του κ.α 30.6671.0001 για την εκτέλεση της προμήθειας ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. (30.6671.0001)
20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 15.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Φύτευση και Συντήρηση Πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους για το έτος 2017» ( Κ.Α. 35.6662.0001)
21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.για την εκτέλεση της εργασίας «Μεταφορά απορριμμάτων από δύσβατα σημεία της Τ. Κ. Αχλάδας». (Κ.Α. 20.6117.0005)
22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 24.800,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και αδρανών υλικών από τη ΔΕ Γαζίου στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων». (Κ.Α. 20.6117.0003)
23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ Κρουσώνα» (Κ.Α. 45.6262.0002)
24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 3.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση νεκροταφείων ΔΕ Τυλίσου» . ( Κ.Α. 45.6262.0003)
25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 15.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθους) για την ΔΕ Γαζίου». (Κ.Α. 30.6662.0001)
26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Επισκευή-Συντήρηση Εγκαταστάσεων Σχολικών Κτιρίων» (Κ.Α. 15.6261.0001)

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA